Swedbank Economic Outlook: Nedgången i svensk ekonomi sticker ut

Taggar i artikeln

Swedbank Economic Outlook
Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Vintern har anlänt tidigt i svensk ekonomi i år och den väntas bli ännu kallare när stigande räntor och hög inflation fortsätter att bita på hushållens köpkraft. Riksbanken kommer att höja räntan ytterligare en gång i denna höjningscykel, men nästa år väntar räntesänkningar. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Realtid.se

– Hushållen fortsätter att hålla hårt i plånboken och det väntas tynga BNP ett tag till. Samtidigt står bostadsbyggandet still och bostadsinvesteringarna kommer falla ytterligare framöver. Vi räknar även med en betydligt mer dämpad exporttillväxt mot bakgrund av svaga utsikter i Europa och USA, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Svensk ekonomi förväntas krympa både i år och nästa år, vilket innebär en betydligt svagare utveckling än i andra länder i Europa. För 2023 är Swedbanks prognos att BNP krymper med 0,5 procent, vilket är en något bättre utveckling jämfört med i konjunkturrapporten i augusti. För 2024 är prognosen i princip oförändrad och Swedbank räknar med att ekonomin krymper 0,4 procent. Först 2025 sker en tydlig återhämtning med en tillväxt på 2,0 procent.

På bostadsmarknaden fortsätter kylan. Bolåneräntorna stiger samtidigt som det fortfarande färdigställs många nyproducerade bostäder vilket bidrar till det rekordstora antalet osålda bostäder.

Annons

– Priserna på bostäder väntas falla ytterligare cirka 5 procent innan de stabiliseras under det första halvåret 2024. Under våren vänder hushållens reala inkomster upp och under sommaren väntas bolåneräntorna börja gå ned, säger Mattias Persson.

Försvagningen på arbetsmarknaden börjar bli allt tydligare. Antalet tillfälligt anställda har minskat sedan mitten på 2022 och indikerar att den totala sysselsättningen snart viker nedåt. Swedbank räknar med att arbetslösheten toppar på 8,5 procent under 2024, men det finns dock en risk att arbetsmarknaden försvagas ännu mer om den offentliga sektorn pressas till större personal-nedskärningar. Motståndskraften på arbetsmarknaden varierar dock eftersom efterfrågan skiljer sig åt mellan branscher.

– Tjänsteexporten väntas hålla emot något bättre och branscher som IT-sektorn, försvarsindustrin och grön teknik ser fortsatt en stark efterfrågan. Branscher som besöksnäringen och handeln har det däremot tufft när hushållen håller hårt i plånboken. Totalt räknar vi med drygt 40 000 fler arbetslösa vid slutet av 2024, säger Mattias Persson.

Annons

Inflationen har fortsatt att sjunka under året även om den höga inflationen dröjer sig kvar lite längre i Sverige. Inflationsnedgången förklaras främst av sjunkande elpriser, men även av att det underliggande pristrycket normaliseras. Swedbank räknar med att KPIF-inflationen fortsätter att sjunka framöver och närmar sig 2 procent under sommaren 2024 för att sedan sjunka under inflationsmålet 2025.

– Den höga inflationen och den svaga kronan gör att Riksbanken fortsätter med den strama penningpolitiken i närtid. Vi räknar med att styrräntan höjs med 25 punkter i november till 4,25 procent. I juni nästa år inleds en serie räntesänkningar och räntan kommer till slut ner till 2,5 procent i slutet av 2025, säger Mattias Persson.

 

Annons

Annons