Swedbank avvecklar verksamhet i Danmark

Taggar i artikeln

Swedbank
SwedbankSwedbank
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Swedbank kommer att avveckla sin danska verksamhet och arbeta med Sydbank som partner för sina företagskunder.

Realtid.se

Under 2022 har Swedbank genomfört en strategisk översyn av sin internationella närvaro för att göra den skarpare och mer fokuserad, i linje med hur man arbetar med sparbankerna i Sverige. Det skriver banken i ett pressmeddelande om den finansiella planen fram till 2025.

Till följd av översynen har Swedbank ingått ett partnerskap med Sparebank1 SR-Bank i Norge, som kommunicerades under årets andra kvartal, och man avvecklar verksamheten i Danmark.

Den finska verksamheten bedöms ha rätt storlek. Kontoren i Shanghai, Kina, och New York City, USA, kommer att finnas kvar, men stänger representationskontoret i Sydafrika.

Annons

Planen är att nå 15 procents avkastning på eget kapital med följande KPI:er och antaganden:

K/I-tal om 0,40, med strikt kostnadskontroll. Inflationspåverkan motverkas av effektivitetsvinster från automatisering av interna processer och strukturella kostnadsbesparingar.

Kärnprimärkapitalrelation om 100-300 baspunkter över Finansinspektionens krav, där banken siktar på att nå 200 baspunkter i 2025 och framåt.

Annons

3 procentenheter högre genomsnittlig årlig intäktsökning än genomsnittlig årlig kostnadsökning, tack vare vår prisstrategi och anpassning till ett normaliserat ränteläge, högre utlåningsvolymer, kommissionsintäkter och övriga intäkter, i linje med våra affärsprioriteringar.

Kreditförlustnivå om 7 baspunkter i 2025, baserat på det tioåriga genomsnittet, vilket inkluderar nedskrivningar inom portföljen avseende sjöfart och offshore. Justerat för dessa är det tioåriga genomsnittet 3 baspunkter.

Swedbanks utdelningspolicy att dela ut 50 procent av årsvinsten kvarstår.

Annons

 

Annons