Finans Nyhet

”Sverige något oväntat en relativ förlorare på fallande oljepris”

I panelen: Bjarne Schieldrop (SEB), Helena Haraldsson (Carnegie Private Banking),Claes Måhlén (Handelsbanken), Samuel Ciszuk (ELS Analysis) och Thina Margrethe Saltvedt (Nordea). Foto: Respektive företag.I panelen: Bjarne Schieldrop (SEB), Helena Haraldsson (Carnegie Private Banking),Claes Måhlén (Handelsbanken), Samuel Ciszuk (ELS Analysis) och Thina Margrethe Saltvedt (Nordea). Foto: Respektive företag.
I panelen: Bjarne Schieldrop (SEB), Helena Haraldsson (Carnegie Private Banking), Claes Måhlén (Handelsbanken), Samuel Ciszuk (ELS Analysis) och Thina Margrethe Saltvedt (Nordea). Foto: Respektive företag.
Publicerad
Uppdaterad

Veckans panel fördjupar sig i oljemarknaden: Det kraftiga fallet är bra i vissa lägen för Sverige men några experter hävdar oväntat att landet är en relativ förlorare på fallande oljepris.

Olof Ehrs

Priset på olja har fallit nära 60 procent sedan årsskiftet och ett fat WTI-olja handlas idag omkring 25 dollar. Den pågående omställningen till hållbara investeringar accelererar utflödet från sektorn och även om de oljeproducerade länderna nådde en ny överenskommelse om produktionen i söndags råder fortfarande osäkerhet på marknaden.

I Sverige är den implicita oljekonsumtionen antagligen cirka 25 fat olja per svensk per år.

Bjarne Schieldrop, analyschef råvaror, SEB
 
Väldigt lågt oljepris nu. Vad betyder det för Sverige och världen?
– Det är väldigt bra för världens konsumenter. De får billig energi och får således pengar över till att köpa andra varor. De gäller både Sverige och alla andra oljekonsumerande länder. Varje svensk konsumerar i snitt 14 fat olja per år officiellt.

Annons

– Eftersom det i Sverige konsumeras en hel del produkter som produceras någon annanstans i världen och sedan transporteras och konsumeras i Sverige är den implicita oljekonsumtionen antagligen cirka 25 fat olja per svenska per år. Så ett lägre oljepris är mycket bra för alla konsumenter i Sverige såväl som i resten av världen.

Varför kan det vara bra? Varför kan det vara dåligt?
– Det drama vi nu ser på oljemarknaden ger stora variationer i investeringscyklerna inom oljesektorn. Alla minskar investeringarna nu. Investeringshorisonten är ofta lång. Så de minskade investeringarna innebär nu en kraftig minskning av produktionen på något längre sikt. Således kan en mycket djup dal på oljemarknaden snabbt leda till mycket höga oljepriser på några år. Som i sin tur skapar instabilitet i den globala ekonomin.

Vilken är din spaning för det närmaste året?
– När kommer den globala ekonomin att komma igång och accelerera igen? Kommer det ske redan i Q3-20 som många nu tror? Jag tror att det är lite väl optimistiskt.

Annons

För börser och företagsobligationsmarknader är ett fallande oljepris oftast negativt.

Helena Haraldsson, makroanalytiker och omvärldsstrateg, Carnegie Private Banking:

Väldigt lågt oljepris nu. Vad betyder det för Sverige och världen?
– Ett lågt oljepris är positivt för Sveriges ekonomi då vi importerar all olja vi behöver. Olja utgör runt 10 procent av vår import av varor och svenska hushåll kan få njuta av lägre kostnader.
 
– Globalt innebär ett fallande oljepris att oljeimportörer gynnas och oljeexportörer drabbas, men nettoeffekten är sannolikt positiv. Importörsländerna har en högre benägenhet att konsumera än spara jämfört med exportörsländerna som ofta har stora nationella oljefonder.
 
Varför kan det vara bra? Varför kan det vara dåligt?
– För börser och företagsobligationsmarknader är ett fallande oljepris oftast negativt, särskilt nu när det är en effekt av svagare konjunktur. Notera samtidigt  att Sverige har få oljebolag.
 
Vilken är din spaning för det närmaste året?
– Carnegies oljeteam i Oslo ser att utbudet av olja är större än efterfrågan och så förblir, på grund av corona-krisen, in i tredje kvartalet. Vi  bedömer samtidigt  att  överenskommelsen om att minska oljeproduktionen som Opec+ (i praktiken Saudiarabien, Ryssland och USA) nådde i påskhelgen motverkar en krasch i oljepriset, då det fortfarande finns lagringsmöjligheter.

Annons

– Om överenskommelsen hålls så läggs ett golv för oljepriset runt 25 dollar per fat det närmaste halvåret. Intressant att IEA (International Energy Agency) i sin prognos spår att oljeefterfrågan i världen blir omkring 10 miljoner fat per dag lägre 2020 än 2019, men att i april faller efterfrågan med runt 30 miljoner fat  per dag till nivåer vi inte setts sedan 1995. Den produktionsminskning som Opec+ talar om är runt 11,5 miljoner fat per dag från april-nivån.

Vad krävs för att Opec-länderna, Ryssland och USA ska komma överens om produktionen?
– Det som talar för att överenskommelsen om att minska produktionen hålls, om än inte till 100 procent, är att Saudiarabien tydligt visat i priskriget som bröt ut i mars mellan dem och Ryssland, att de menade allvar med sitt hot om att flöda marknaden med olja vilket var på väg att pressa priset mot 10 dollar per fat, och att Ryssland nu nästan verkade be om en överenskommelse.

Jämfört med många icke oljeproducerande länder är Sverige, kanske något oväntat, en relativ förlorare på fallande oljepris.

Claes Måhlén, chefstrateg, Handelsbanken:

Väldigt lågt oljepris nu. Varför kan det vara bra? Varför kan det vara dåligt?

– Naturligtvis drabbas framför allt länder med en stor oljeproducerande sektor hårt, vilket till exempel syns i Norge. Hit inkluderas numera också USA som under de senaste tio åren byggt upp den största oljeproduktionen i världen. Därmed är den amerikanska industrin nettoförlorare av ett lågt oljepris. Jämfört med många icke oljeproducerande länder är Sverige, kanske något oväntat, en relativ förlorare på fallande oljepris.

– Höga skatter på oljeprodukter minskar bidraget till konsumenternas köpkraft samtidigt som tillverkningsindustrin har stor exponering mot investeringar i oljeindustrin. Även om de svenska verkstadsbolagen inte har oljeindustrin som sin största kund har många sektorn på sin topp fem-lista över kunder, vilket gör Stockholmsbörsen förvånansvärt oljeprisexponerad.

Vilken är din spaning för det närmaste året?
– I spåren av coronakrisen kommer nu en andra våg av nedskärningar i oljebolagens investeringar för att balansera utbud och efterfrågan. Första vågen var efter priskollapsen 2014 när oljepriset halverades. Bolagens budgetar kommer minska med minst 20 procent när projekt för att skapa ny produktion skrotas. Corona har snabbspolat den omställning som konsumenter redan hade slagit in på med större miljömedvetenhet och minskat resande.

Vad krävs för att Opec-länderna, Ryssland och USA ska komma överens om produktionen?
– För att långsiktigt och effektivt kunna styra ett lands oljeproduktion krävs att produktionen ligger i statlig kontroll. Den faktorn gör Opec-länderna unika där all produktion är statligt kontrollerad sedan 70-talet, då Opec hade sin storhetstid. Andra länder som vill vara med och samarbeta i kristider, till exempel Ryssland (med flera börsnoterade oljebolag) har sämre förutsättningar att kunna fullfölja avtal.

– USA är världens mest fria ekonomi och att där kunna kontrollera produktionen för flera hundra fritt konkurrerande producenter är i praktiken omöjligt. Opec har därför väldigt svaga förutsättningar att kunna fullfölja det här avtalet – att bära bördan för en omställning till strukturellt lägre efterfrågan måste göras av hela marknaden –  annars hjälper Opec bara sina konkurrenter. Kollektivt produktionsansvar existerar inte på en fri marknad och kartellekonomi fungerar inte med tillväxt utanför kartellen.

Med överutbud och mycket höga globala lager kommer oljepriset fortsätta vara lågt ett bra tag.

Samuel Ciszuk, analytiker och founding partner, ELS Analysis:

Väldigt lågt oljepris nu. Vad betyder det för Sverige och världen?
 
– Det låga oljepriset är en effekt av både en utbudschock – priskriget som utbröt då samarbetet inom Opec+ bröt samman i början av mars – och en enorm efterfrågechock orsakad av covid-19 pandemin.
 
– Prissvängningen har varit tuff för raffinörer även i Sverige att hantera, men nu börjar läget stabilisera sig. För de i Sverige som haft lagerkapacitet att hyra ut har situationen dock varit mycket gynnsam.
 
Varför kan det vara bra? Varför kan det vara dåligt?
– Låga oljepriser stimulerar den ekonomiska återhämtningen i konsumentledet, inom industrin och i transportsektorn. Samtidigt skapar så låga oljepriser enorma problem i producentregioner.

– I USA, där många skifferoljeproducenter haft låg lönsamhet och stora skulder redan innan krisen, kommer oljeregionerna drabbas av hög arbetslöshet i nästan alla sektorer då stora regioner förlitat sig på de arbeten och investeringar oljeindustrin genererat. Samma sak kommer gäller förstås för många andra producentländer.
 
– Dessutom finns det en problematisk miljöaspekt. Med låga oljepriser blir det än svårare för biodrivmedel och förnybara energislag att attrahera investeringar. Det blir inte ett jätteproblem i Europa, där vi har starka incitament på plats, men kommer bli märkbart i Asien och Nordamerika.
 
Vilken är din spaning för det närmaste året?
– Opec+ och G20:s påsk-överenskommelse kapar överutbudstoppen något under kommande månader, men kommer bara dra ut på perioden med lågt oljepris, så att producenter med hög produktionskostnad (många av dessa är skifferoljeproducenter i USA) slås ut. Med överutbud och mycket höga globala lager kommer oljepriset fortsätta vara lågt ett bra tag.
 
– Politisk instabilitet kan också öka i de delar av Mellanöstern som skickar många gästarbetare till oljeländerna, även om fördröjningen historiskt är lite längre – cirka 2,5 år, som vid Arabiska våren 2011.
 
Vad krävs för att Opec-länderna, Ryssland och USA ska komma överens om produktionen?
– Det kommer bli tekniskt svårt för de flesta i Opec+ att leva upp till sina utlovade produktionsminskningar, i den mån de ens planerar det fullt ut. Dock kommer USA inte komma nära sin ”utlovade” ekonomiska utslagning av producenter på några månaders sikt, så det blir svårt för Trump att skylla på Saudiarabien och Ryssland. Amerikansk skifferolja har med låg lönsamhet i flera år tagit marknadsandelar från lågkostnadsproducenterna i Opec+ och det är när tillräckligt många av högkostnadsproducenterna i USA och på andra platser slagits ut som en ny balans kommer uppnås.

Transport står för 60 procent av världens oljekonsumtion

Thina Margrethe Saltvedt, chefsanalytiker, Nordea:

Väldigt lågt oljepris nu. Vad betyder det för Sverige och världen?
– I allmänhet kommer ett så lågt oljepris att stimulera ökad konsumtion genom billigare flygbensin, det vill säga billigare resor. Dessutom billigare bränsle för bilar, lastbilar och bussar, vilket sänker transportkostnaderna och ger billigare fraktkostnader för fartyg. Vanligtvis innebär lägre oljepriser lägre fraktkostnader för varor och lägre inflation. Naturligtvis är det viktigt för centralbanker som har inflationskontroll, men jag tror inte att inflationen är högst upp på centralbankens dagordning i dag.

Varför kan det vara bra? Varför kan det vara dåligt?
– Det är viktigt att titta på vad som orsakar det låga oljepriset – och det är tvåfaldigt. För det första sjönk oljepriset till följd av en historisk kollaps i efterfrågan på olja som ett resultat av att många flygplan nu är på marken och att en stor del av världens befolkning stannar hemma i omedelbar närhet till följd av nedstängningen.

– Transport står för 60 procent av världens oljekonsumtion, varför resebegränsningar och låsningar har haft en mycket hård inverkan på oljekonsumtionen. Ungefär samtidigt som oljeförbrukningen kollapsade, inledde Saudiarabien och Ryssland oljeprisskriget. I historien har vi aldrig haft en situation där efterfrågan på olja faller med nästan 30 procent och samtidigt översvämmas marknaden med olja. En dubbel whammy för oljemarknaden som står inför utmaningar i utbud och efterfrågan samtidigt. Detta är en mycket, mycket speciell och utmanande situation.
 
– Då de flesta flygplan är på marken och över 2 miljarder människor påverkas av lockdowns så kommer det att ta tid innan lägre priser påverkar efterfrågan. Lägre bränslekostnader kan vara bra för att lindra kostnadstrycket när ekonomierna gradvis ska öppnas igen, men det finns också en risk att det kan sänka graden av förändring av grön energi genom att göra bensin mer konkurrenskraftig i relation till eltransportlösningar. Därför är det viktigt att sätta press på myndigheterna att ta bort subventioner som stöder ökad oljekonsumtion.

– För oljeproducerande och exporterande länder är så låga oljepriser mycket utmanande. En betydande del av exportintäkterna (upp till 90 procent för några av de mest beroende) kommer från oljeexport och lägre oljepriser kommer att ha en direkt inverkan på handelsbalansen och de nationella budgetarna. Ett kraftigt fall i oljeintäkterna kan hota kostsamma nationella program och hota stabiliteten i landet. Saudiarabien kan till exempel producera världens billigaste olja till ett pris som ligger långt under 10 dollar fatet , men de behöver ett oljepris på cirka 80 dolalr för att balansera sina nationella budgetar. Fallet bromsar även prospekteringsaktiviteten och det kommer även att påverka oljeservicebranschen som rigg, seismik, servicefartyg et cetera. Så många jobb är i fara när investering torkar upp.

Vilken är din spaning för det närmaste året?
– På kort sikt är nedgången i efterfrågan så stor att trots att Opec + har kommit överens om att sänka cirka tio miljoner fat per dag kommer överproduktionen fortfarande att bli stor eftersom efterfrågan förväntas falla med mellan 20-30 miljoner fat per dag. Överproduktion kommer att fylla i världens oljelager ytterligare. Om det fortsätter som nu kommer det att finnas lite tillgänglig lagringskapacitet om en-två månader. Detta innebär i sin tur att priserna kommer att falla ytterligare.

– Men oljemarknaden har förändrats mycket sedan 2014 och även efter att coronakrisen har lagt sig kommer oljemarknaden att ha utmaningar. Opec kontrollerar inte längre marknaden ensam som de har gjort mycket av perioden från 1970-talet och framåt. Skifferoljeproduktionen har gjort USA till en nettoexportör av olja för första gången sedan 1960-talet och Ryssland har återigen uppnått samma produktionsvolym som de hade innan Sovjetunionens upplösning. 

– Vi har nu tre stora aktörer som vill hjälpa till att dominera marknaden och kämpa för marknadsandelar – inte bara en kartell som styr marknaden. På lång sikt kommer oljeförbrukningen att minska kraftigt till följd av klimatutmaningarna och energisektorns omvandling till förnybar energi. 
 
Vad krävs för att Opec-länderna, Ryssland och USA ska komma överens om produktionen?
– Nu har Opec+ inklusive Ryssland enats om en nedskärning av nästan tio miljoner fat per dag. USA har antitrustlagar som gör denna typ av direktpris och marknadssamarbete svårt, men de kommer fortfarande att se sin produktion minska kraftigt eftersom skifferindustrin i genomsnitt behöver ett högre oljepris för att täcka produktionskostnaderna.

Annons