Per Blom, partner på PA Consulting
Innovation

"Svenska organisationer behöver innovera hur de innoverar"

PA Consulting har identifierat fyra karaktärsdrag  som företag som uppnår en högre avkastning på sina innovationssatsningar har gemensamt. "Jag tror att många svenska organisationer kanske prioriterar ett mer kortsiktigt innovationsfokus med tydlig pay back", säger Per Blom, partner på PA till Realtid.

Uppdaterad 2017-05-24
Publicerad 2017-05-24

Företag vars innovationssatsningar är mer framgångsrika än övriga företag har följande utmärkande karaktärsdrag:

• Framtidsfokus: förmågan att välkomna omvälvande idéer och ha ett framåtlutat ledarskap.
• Innovativt arbetssätt: förmågan att skala upp innovationer som fungerar och skrota idéer
• Innovationskultur: insikt om vilken kompetens som krävs och förmågan att attrahera och behålla rätt kompetens över tiden.
• Innovationsnätverk: förmågan att ta hänsyn till nya idéer utanför den egna organisationen som ibland även är branschöverskridande. 

Det visar en ny global studie från managementkonsultföretaget PA Consulting Group i vilken mer än 800 personer i ledande befattningar på organisationer och företag världen över har deltagit.

Svenska organisationer och företag presterar generellt bra utifrån karaktärsdraget som avser innovativa arbetssätt. 68 procent av svenska organisationer och företag uppgav att de är bra på att skala upp sina innovationer och 72 procent uppgav att de vågar skrota projekt som inte fungerar. Svenska organisationer och företag har också en stark innovationskultur med 92 procent som uppgav att de har definierat den kompetens de behöver för sin innovation. Vad gäller fungerande innovationsnätverk uppgav hela 82 procent att de är framgångsrika när de hämtar innovation utifrån. Däremot utmärker sig svenska organisationer och företag inte vad gäller att välkomna omvälvande idéer och inte heller vad gäller ett framåtlutat ledarskap.

Det här tyder på  att svenska organisationer har ett kortsiktigt fokus.  Man är väl rustad för att möta gradvis utveckling och konkurrens, men riskerar att halka efter om det kommer mer omvälvande innovationer.  Även om det inte är negativt att prioritera innovationer kring kundprocesser och operationella förbättringar så behöver man samtidigt inte tappa fokus på mer banbrytande innovationer, enligt Per Blom, talesperson för PA:s globala innovationsstudie i Sverige och partner på PA Consulting Group.

 Det är goda betyg för svenska organisationer! Men, varför tror du att de inte utmärker sig vad gäller att välkomna omvälvande idéer och inte heller vad gäller ett framåtlutat ledarskap?

– Jag tror att många svenska organisationer kanske prioriterar ett mer kortsiktigt innovationsfokus med tydlig pay back kopplat till hur man interagerar med sina kunder och hur man bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt. Ett fokus på mer banbrytande innovation som kan innebära större förändringar i verksamheten kräver sannolikt mer av ledningen, men kan också bidra till att skapa större engagemang kring innovationsfrågor i organisationen, säger Per Blom till Realtid.se.


I studien uppger 66 procent av de globala respondenterna att deras organisationer inte kommer att överleva utan innovation - men bara 24 procent anger att de har definierat de färdigheter och aktiviteter som krävs för att vara innovativa. Dessutom tror 50 procent att deras ledning saknar de ambitioner som krävs för att innovation ska ske. 37 procent av respondenterna uppger att deras organisation inte har gjort några eller endast minimala förändringar i sin innovationsstrategi.

Det här är något som förvånade Per Blom.

–  Jag har inte reflekterat så mycket över att även om vi sett stora förändringar i vår omvärld, inte minst till följd av teknikens utveckling, har många organisationer inte ändrat sin approach till innovation i samma takt. Jag tror att en del organisationer behöver "innovera hur de innoverar".

Trots dessa utmaningar är PA Consulting optimistiska.

– Sverige står sig generellt väl i en internationell jämförelse, vilket är kul, avslutar Per Blom.

Platsannonser