Annons

Annons

skandia_banken.jpg

Johanna Cerwall Skandiabankens vd är, trots det lägre resultatet, nöjd med halvåret som passerat.

Svagt halvår för Skandiabanken

Idag, torsdag, publicerade Skandiabanken sin halvårsrapport. Rörelseresultatet för banken hamnade -55 procent lägre jämfört med samma period föregående år, 65 (119) miljoner kronor.

Det lägre resultatet förklarar skandiabanken med att man haft ett svagare räntenetto och högre administrationskostnader.

Intäkterna i banken minskade med 3 procent och uppgick till 479 (494) miljoner kronor. De lägre intäkterna beror på ett lägre räntenetto som minskade med 5 procent och uppgick till 380 (398) miljoner kronor. Minskningen är hänförlig till en höjd resolutionsavgift samt en högre kostnad för bankens externa upplåning. Provisionsnettot ökade med 8 procent och uppgick till 79 (73) miljoner kronor till följd av högre fondintäkter och lägre kostnader för försäljningsprovisioner.

Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 46 miljoner kronor och uppgick till 414 (368) miljoner kronor. Två tredjedelar av kostnadsökningen beror på projektrelaterade regelverksanpassningar och satsningar inom affärsutveckling. Delar av dessa kostnader är tillfälliga och ska på sikt bidra till högre effektivitet och lägre underliggande kostnadsnivå. Den resterande ökningen är främst hänförlig till högre driftkostnader för bankens kärnbanksystem.

Annons

Annons

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar första halvåret:

– Skandiabanken levererar en hög aktivitetsnivå för årets andra kvartal. Vi har lanserat produkter och tjänster som ökar kundvärdet, förbättrar kundupplevelsen och ökar effektiviteten i banken. En glädjande nyhet är lanseringen av vår nya strategiska prismodell för bolån. Den nya prismodellen är en större strategiförändring inom Skandia som knyter ihop människors två viktigaste privatekonomiska åtaganden – boende och pension.

– Den höga aktivitetsnivån har medfört att kostnaderna ökat jämfört med samma period föregående år, vilket har en negativ påverkan på lönsamheten. Kostnadsökningen sker dock enligt plan för att möta de investeringsbehov vi haft för att utveckla och anpassa vår verksamhet inför framtiden. Kreditkvaliteten är hög och kapitaliseringen är stark. Bankens finansiella ställning ger oss goda förutsättningar till att växa. Genom vår nya prismodell på bolån kan vi också attrahera ännu fler kunder. Sammanfattningsvis är jag nöjd med det första halvåret.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons