FinansNyhet

Strömhopp från solbolaget

EEW Eco Energy WorldEEW Eco Energy World
Foto: Unsplash, American Public Power Association
Publicerad

I våras slutade en rad mångåriga medarbetare på solenergibolaget EEW, däribland vd och projektledaren. Samtidigt har bolagets pengakran skruvats åt.

Realtid.se

Realtid har i en rad artiklar granskat solenergibolaget EEW Eco Energy World, med grundaren Svante Kumlin.

För en dryg vecka sedan stod det klart att planerna på att ta in motsvarande cirka 6 miljarder kronor i lån och aktiekapital till dotterbolaget Solar IPP, med hjälp av Pareto Securities, har gått i stöpet. Även satsningen på att lista dotterbolaget på norska marknadsplatsen Merkur Market avbryts.

Samtidigt meddelar bolaget att man nu planerar att gå in på den svenska solenergimarknaden och bygga 500 MW subventionsfria projekt under de kommande tre åren. Det kommer att kräva en hel del kapital – även om kostnaderna för att anlägga solenergiparker kontinuerligt sjunker. När Vattenfall byggde sin första större solenergipark 2016 uppgick investeringskostnaden till omkring 50 miljoner kronor. Och den var på ”bara” 5 MW.

Annons

EEW avslöjar dock inte på vilket sätt de nya projekten ska finansieras när den planerade kapitaliseringsprocessen tillsammans med Pareto avbrutits. Men i ett brev till ägarna daterat den 27 oktober skriver Svante Kumlin att bolaget förbereder en större försäljning av ett solprojekt (läs separat artikel här). I förra veckans pressmeddelande kommenterar inte bolaget detta men uppger att man kommer att söka finansiering på andra marknader med start under första kvartalet nästa år.

Chanserna att få in nya pengar från den obligation som restes under 2019 är av allt att döma små. Realtids granskning visar att obligationen inte heller har gett den utdelning som bolaget tidigare indikerat.

Enligt ett pressmeddelande från september 2019 som funnits att läsa på EEW:s hemsida, fram till dess Realtid inledde granskningen av bolaget, har EEW gett ut en obligation om 25 miljoner euro – motsvarande cirka 260 miljoner kronor.

Annons

”The first 2019 series of bonds was issued by EEW on 15 August for an amount of EUR 25 million. The Bonds are listed on the Euronext Dublin exchange with an investment grade rating of A issued by ARC Ratings”, skrev bolaget i det nu raderade pressmeddelandet.

Vad EEW inte informerat om är att dessa 25 miljoner euro aldrig kom bolaget till del. När obligationen emitterades gjordes detta av ett bolag som inte tillhörde sfären. Detta bolag skulle i sin tur betala ut de upplånade pengarna kontinuerligt till EEW, allteftersom investeringar i olika solenergiprojekt gjordes.

Enligt en offentlig så kallad performance report för obligationen från februari 2020 uppgick den totala utbetalningen vid den tidpunkten till 3,5 miljoner euro – alltså bara en bråkdel av det totala beloppet på 25 miljoner euro.

Annons

Kort därefter, i april, gick emittenten ut och meddelade att obligationen fallerat – och att fallissemanget var pågående. Det faktum att obligationen fallerat betyder att emittenten inte heller betalar ut mer pengar till EEW – pengakranen har skruvats åt.

Realtid har kontaktat det emitterande bolaget som avböjer att kommentera. Inte heller EEW har velat svara på frågor om obligationsemissionen.

Parallellt med finansieringsproblemen förlorade EEW också stora delar av personalen under början av året. Enligt dokument från brittiska bolagsverket Companies house slutade vd Pavel Tyle i mars i år efter åtta år på företaget. Uppgifter på Linkedin gör gällande att en projektledare som satt i ledningsgruppen lämnade i januari efter sex år på EEW.

Orsaken till de tunga avhoppen är inte kända. Realtid har kontaktat såväl Pavel Tyle som den avhoppade projektledaren. Båda avböjer att kommentera.

Dessutom har ytterligare medarbetare som arbetat på konsultbasis lämnat företaget under året enligt källor med insyn. Bolaget har istället på kort tid anställt en rad nya medarbetare. Dessa uppgifter styrks av ett presentationsmaterial från bolaget daterat i september som Realtid har tillgång till samt uppgifter från EEW:s egen Linkedin-sida.

Där framgår att managing director, Philip Hale, anslöt i juni i år. VP global development, Nikos Papadopoulos, rekryterades i maj. Travis Woodward, senior development manager enligt Linkedin och den som ska leda det svenska projektet, anslöt också i maj. Den i ledningsgruppen som jobbat längst på EEW – förutom Kumlin själv – är finanschefen Thomas Huge-Christensen som började för ett år sedan.

EEW har avböjt att svara på frågor från Realtid.

PER AGERMAN

ANNELIE ÖSTLUND

Vet du mer? Kontakta Realtids reportrar på per.agerman@realtidmedia.se och annelie.ostlund@realtidmedia.se.

Annons