Straffet kvarstår för Lindwall

Hovrätten går på tingsrättens linje i åtalet mot advokaten Thomas Lindwall.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-11-13

Hovrätten slår fast tingsrättens dom mot advokaten Thomas Lindwall och en partner för otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott, för handel i investmentbolaget Hammar Invests aktie.

Båda ska att ha drivit upp marknadspriset på Hammar Invests aktie vid ett antal tillfällen mellan 2011 och 2012. Lindwall var delägare och ordförande i det konkursdrabbade investmentbolaget och åtalades i mars 2014 och blev sedermera dömd till villkorligt och dagsböter i oktober.

Lindwall döms som huvudgärningsman till villkorlig dom och 150 dagsböter på 410 kronor, totalt 61.500 kronor, medan Agnes Körösi, en aktieägare i Hammar Invest, döms till medhjälp till Lindwalls brott.

Det åtalet gällde ursprungligen var att Thomas Lindwall och Agnes Körösi tillsammans och i samråd vid handel på Aktietorget under 1 augusti 2011 och 18 juli 2012 genom icke affärsmässiga transaktioner drivit upp marknadspriset på aktien vid 49 tillfällen.

"Brotten är grova med hänsyn till att det skett systematiskt, att handeln under mars – april 2012 kunnat påverka aktieägares intresse att delta i ett riktat erbjudande om utjämningsköp, att Agnes Körösi och Thomas Lindwall direkt och indirekt varit stora ägare i Hammar Invest samt att Thomas Lindwall haft en förtroendeställning gentemot aktieägarna och andra intressenter i bolaget i sin egenskap av styrelseordförande. Agnes Körösi har i vart fall främjat gärningarna genom råd och dåd på så sätt att hon lagt köporderna och även upplåtit sin värdedepå för handeln", framgår det av åklagare Pontus Hamiltons yrkande.

Av hovrättens dom framgår att Aktietorgets chef för marknadsövervakning Jonas Myrdal hördes angående sin anmälan till Finansinspektionen med anledning av Köröstis ifrågasatta aktiehandel.

Det framgår också att båda parterna var medvetna om att transaktionerna höjde värdet på aktien. Lindwall har uppgett att han i samrått med Körösti i frågan och bedömt att endast ett avslut per dag inte kan betraktas som otillbörlig marknadspåverkan. Därmed har båda insett att förfarandet varit ägnat att otillbörligt påverka priset och att deras felaktiga uppfattning om rättsläget inte påverkar tingsrättens ursprungliga bedömningen, skriver hovrätten.

"Sammanfattningsvis gör hovrätten således samma bedömning som tingsrätten har gjort

i frågorna om skuld, rubricering och påföljd", enligt domen.

Domen kan överklagas senast den 9 december.

Platsannonser

Logga in