Finans Nyhet

Stort resultatlyft för Boliden

Publicerad

Gruvbolaget Boliden redovisar en vinst efter finansnetto på 1.200 miljoner kronor för helåret 2004, jämfört med en förlust på 251 miljoner kronor motsvarande period året före.

Nettoomsättningen ökade från 9.545 miljoner till 17.928 miljoner kronor.

För innevarande år förväntas ett fortsatt bra resultat, skriver bolagsledningen i bokslutet.

TT

Annons
Annons