FondNyhet

Större flexibilitet för fondbolag med nya lagförslag

Max Elger, finansmarknadsministerMax Elger, finansmarknadsminister
Publicerad
Uppdaterad

Finansdepartementet har idag skickat en promemoria på remiss med förslag som bland annat ska öka flexibiliteten vid delning av fonder. Förslagen innebär att Finansinspektionen ges möjlighet att besluta att en delning av en fond får genomföras tidigare än den annars gällande tidsfristen om tre månader från dagen för inspektionens beslut.

Realtid.se

Enligt nuvarande bestämmelser får ett fondbolag, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en värdepappersfond i två eller flera delar. En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen för Finansinspektionens beslut. Motsvarande regler gäller för specialfonder. Finansdepartementet konstaterar att såväl coronapandemin som Rysslands invasion av Ukraina visat på vikten av att aktörer på fondmarknaden kan hantera snabbt uppkomna och ovanliga situationer. Förslagen förväntas ge en ökad flexibilitet när det gäller tidsåtgången vid delning av fonder vilket, kan vara i fondandelsägarnas intresse. Det skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

– Det är bra att fondbolag och Finansinspektionen får ytterligare verktyg för att kunna hantera oväntade och brådskande situationer på finansmarknaden. Det kan gynna fondandelsägarna, säger finansmarknadsminister Max Elger i en presskommentar.

Promemorian innehåller även förslag som förtydligar för fondbolag och vissa andra fondförvaltare och distributörer vilka krav som gäller vid framtagande av faktablad för fonder när nya EU-regler om faktablad nu ska börja tillämpas. Förslagen i denna del syftar till att säkerställa att företagen inte ska behöva tillhandahålla – och investerare inte behöva få – två olika faktablad för en och samma fond.

Annons

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Läs hela promemorian här>>

Annons