Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef, SPP
Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef, SPP. Foto: SPP
Pension

Storebrand ställer klimatkrav på externa kapitalförvaltare

Storebrandkoncernen kräver att samtliga externa kapitalförvaltare som förvaltar pensionskapital åt koncernens kunder ska åta sig ett mål om nettonollutsläpp i enlighet med Parisavtalet.

Uppdaterad 2021-06-04
Publicerad 2021-06-04

Samtliga kapitalförvaltare som förvaltar pensionskapital åt Storebrand, där SPP ingår, måste nu åta sig ett mål om nettonollutsläpp i enlighet med Parisavtalet och aktivt arbeta för bevarande av biologisk mångfald. Den informatiopn har skickats till samtliga kapitalförvaltare under torsdagen 3 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.  

– För att säkerställa att våra samarbetspartners och externa förvaltare arbetar i samma riktning ställer vi nu krav på att alla som förvaltar pensionskapital åt våra kunder ska åta sig målet om nettonollutsläpp i linje med Parisavtalet, säger SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf

Idag förvaltar Storebrandkoncernen ett kapital på cirka 1 000 miljarder kronor. Storebrand är grundande medlem av Net Zero Asset Owner Alliance och undertecknare av Net Zero Asset Managers Initiative och har åtagit sig att koncernens investeringsportföljer ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser senast år 2050. På kortare sikt har koncernen som mål att minska utsläppen från sina aktie-, ränte- och fastighetsportföljer med 32 procent 2025 jämfört med 2018.

Platsannonser

Logga in