Börs

Storägare vann stämma i Oasmia

Extrastämman i Oasmia röstade på tisdagskvällen ja till det styrelseförslag som lämnats av bolagets störste ägare Per Arwidsson genom investeringsbolaget Arwidsro.

Uppdaterad 2019-03-20
Publicerad 2019-03-20

Därmed kommer Jörgen Olsson, Sven Rohmann, Peter Zonabend och Gunilla Öhman att ersätta den nuvarande styrelsen som består av den arbetande styrelseordföranden och storägaren Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist och Per Langö.

Till ny styrelseordförande valde stämman Jörgen Olsson.

Ett stort antal fullmakter hade inkommit och arbete med att reda ut dessa drog ut på tiden.

Precis när omröstningen om styrelse skulle börja uppstod en snårig diskussion om huruvida Mangold hade rätt att rösta för delar av de aktier som emitterades i början på mars, och där Mangold agerade rådgivare.

Resultatet blev att stämman röstade emot röstlängden och drygt elva miljoner aktier där Mangold stod som ägare, men inte kunde antas själva vara innehavare av aktierna, ströks ur den röstlängd som till slut antogs av 54 procent av de representerade aktierna på stämman.

Sedan hösten 2018 har en konflikt pågått i bolaget, där storägaren Per Arwidsson, som ägde drygt 18 procent av aktierna i början av februari, har velat byta ut styrelsen som han anser har brutit mot aktiebolagslagen och ingångna avtal.

 

Platsannonser