Dollar
Foto: Vladimir Solomyani via Unsplash
Riskkapital

Stor minskning av antalet nya VC-fonder – Etablerade fonder tar lejonparten

Efter rekordåret 2020 inleder riskkapitalsektorn 2021 starkt. Allt tuffare är det däremot för nya VC-fonder att resa pengar.

Uppdaterad 2021-05-14
Publicerad 2021-05-14

Amerikanska riskkapitalsektorn inleder 2021 med ett starkt första kvartal med såväl investeringar, exits som kapitalanskaffning som pekar uppåt jämfört med första kvartalet föregående år. Detta enligt NVCA:s och Picthbooks Venture Monitor för första kvartalet 2021. Riskkapitalinvesteringar i USA uppgick till 69 miljarder dollar under det första kvartalet, motsvarande en ökning med 92,6 procent jämfört med första kvartalet 2020. 

Det utspelar sig dock ett vinnaren-tar-allt-scenario där etablerade riskkapitalfonder tar i anspråk en allt större portion av det tillgängliga kapitalet på marknaden, vilket drabbar nya fonder, noterar Pitchbook. Under 2020 lyckades endast 87 managers stänga nya fonder, vilket kan jämföras med 145 och 162 nya fonder under 2019 respektive 2018. Och allt tyder på att trenden fortsätter in i 2021. 

Inte nog med att etablerade VC-fonder reser allt större fonder så reser de ytterligare fonder i allt snabbare takt, säger Miguel Luiña på riskkapitalbolaget Hamilton Lane, till Pitchbook. Kapitalanskaffningscykeln har minskat till 18 månader och ibland även till 12 månader från tidigare tre till fyra år. 

Venture Monitor, NVCA, Pitchbook
Källa: Venture Monitor, NVCA, Pitchbook

Late stage-investeringar stod för huvuddelen av investeringarna under första kvartalet 2021, eller 75,2 procent av totalen. Trenden mot så kallade mega-deals, investeringar med över 100 miljoner dollar, fortsätter. Det genomfördes totalt 167 mega-deals till ett värde av 41,7 miljarder dollar under första kvartalet 2021, vilket kan jämföras med ett värde om totalt 76,6 miljarder dollar under hela 2020. Även snittvärdet av sådinvesteringar ökade till 4,7 miljoner dollar trots den historiskt sett lägsta antalet investeringar under ett kvartal, med sammanlagt 722 investeringar.

Platsannonser

Logga in