Finans

Stockholm letar nya byggherrar för Gasklockan

Efter att Stockholms stad har hävt avtalet för Gasklockan med bostadsutvecklaren Oscar Properties öppnar det samtidigt för andra fastighetsbolag. 

Miriam Istner-Byman
Uppdaterad 2019-11-29
Publicerad 2019-11-29

På fredagsmorgonen framkom att Stockholms stad häver det uppmärksammade avtalet med krisande bostadsutvecklaren Oscar Properties. Nu är fastigheten kvar i stadens ägo och nästa steg för Stockholms stad är att fundera på vad de ska kommunicera med andra byggherrar.

– Vi har en byggrätt som är lagakraftvunnen så det finns möjligheter för någon annan att bygga det här istället. Nu ska vi hitta en annan byggherre att jobba tillsammans med och vi vet att det finns många som är intresserade av att bygga i vår stad så vi tror att det kommer att gå bra, säger Staffan Lorentz, projektchef på Norra Djurgårdsstaden vid Stockholms stads exploateringskontor.

Vilka andra aktörer har visat intresse för Gasklockan?

– Det kan jag inte kommentera. 

Summan på 592 miljoner kronor skulle ha varit Stockholms stad tillhanda den 31 oktober. Oscar Properties har meddelat att de inte delar stadens uppfattning om innebörden av det avtal som partnera har tecknat med varandra. Avtalet, som ingicks redan 2014, förpliktigar staden att sanera ner till en viss nivå till berget och Oscar Properties att sanera berget om de stöter på något i samband med att de bygger sitt garage.

Det är just denna avtalsklausul som Oscar Properties har vänt sig emot. Detta trots att parterna under det senaste året har tecknat två tilläggsavtal med varandra som enligt Oscar Properties önskemål reglerar köpeskillingens storlek och vilken tid Oscar Properties har på sig att betala. 

– De har haft rätt lång tid på sig att fundera över hur de ska uppfylla sina förpliktelser. Det är inte konstigt att det finns föroreningar i marken i Stockholm. Det är så det ser ut och därför finns det även reglerat i avtalet. Oscar Properties gör sig skyldiga till avtalsbrott och det är därför vi häver avtalet, säger Staffan Lorentz.

Gasklockan är en fastighet i Stockholm där Oscar Properties planerade ett prestigebygge. På hemsidan skriver bostadsutvecklaren: "Gasklockan är ett samarbete mellan Oscar Properties och Herzog & de Meuron, en av vår tids allra mest tongivande arkitekter. De står bakom uppmärksammade byggnader från hela världen, som Olympiastadion i Peking och Tate Modern i London.

 

Platsannonser