Matthew Argent grundade konkursade Fintech Hub som enligt bouppteckningen har skulder på 7,8 miljoner kronor, men bara 17 kronor i tillgångar. Foto: Press
Juridik

Stockholm Fintech Hub försatt i tvångslikvidation

Fintech Hub i centrala Stockholm har skulder hos Kronofogden på 3,5 miljoner kronor och elva betalningsanmärkningar. Nu är bolaget även försatt i tvångslikvidation. Orsak: Endast grundaren har suttit i styrelsen sedan i oktober. Likvidator är Staffan Ekdahl vid Hamilton.

Uppdaterad 2018-06-04
Publicerad 2018-05-22

– Det här är en tvångslikvidation så jag har ingen kontakt med bolaget innan beslut om likvidation, utan ska undersöka förutsättningarna för en sådan. Om det saknas tillgångar så är bolaget på obestånd och då är jag skyldig att ansöka om konkurs, säger advokat Staffan Ekdahl till Realtid.se

Stockholm Fintech Hub startades i april förra året och upptar en våning i kongress- och kontorskomplexet Stockholm Waterfront i city. Verksamheten benämns som en oberoende och icke-vinstdrivande innovationshubb.

Den hyser 320 startups och samtliga svenska storbanker har lokaliserat en del personal till hubben. Där finns också finansnischade globala konsultbolaget Capco som nyligen flyttade sitt Nordenkontor med 40 anställda dit. 

Även Finansinspektionen (FI) har besökt Fintech Hub och väglett startups i regulatoriska frågor. Enligt hubbens grundare Matthew Argent rör det som om regelbundna besök. Men FI:s fintech-expert Stig Johansson skriver i ett mejl till Realtid.se att de bara har varit där "ett par gånger" och att det inte handlar om något samarbete.

Matthew Argent visade nyligen upp Fintech Hub:s nya lokaler för Realtid.se. Foto: David Gustavsson

Matthew Argent är serieentreprenör och fintech-investerare med rötterna i London. Han är även delägare i brittiska BLC Advisors som erbjuder en investeringsplattform för nordiska startups.

När han drog igång Stockholm Fintech Hub i fjol sponsrades hans initiativ ekonomiskt av av revisionsjätten KPMG och investeringsbolaget NFT Ventures. Även det kommunala PR-bolaget Invest Stockholm stöttade projektet med sina nätverk, men inte ekonomiskt. Ingen av dem har dock tagit någon ägarandel i hubben. Tanken är att den ska vara oberoende.

Istället är Matthew Argent helägare i hubben via bolaget Stockholm Fintech Hub AB. Det berättar Kenneth Sörensen på KPMG som var revisionsbolagets representant i uppstartsskedet.

En av hubbens arbetsytor. Foto: David Gustavsson

Enligt en kreditupplysning från UC som Realtid.se tagit del av har bolaget ett aktiekapital på bara 50.000 kronor. Per den 5 maj i år hade det även skulder på 3,5 miljoner kronor hos Kronofogden som gjorde ett utmätningsförsök 2 maj. Fintech Hub har också fått elva betalningsanmärkningar, och ytterligare fem ansökningar om betalningsförelägganden har gjorts mot bolaget, enligt UC.

Matthew Argent har varit hubbens vd och ordförande sedan starten. Två ledamöter valdes under förra året in i styrelsen: Lan-Ling Wolff Fredell, innovationsexpert på PA Consulting, samt britten Alexander William Meades, som även är medgrundare av Fintech Hub.

Men i september respektive oktober 2017 lämnade ledamöterna styrelsen. Därefter återstod bara Matthew Argent. Bolagsverket har vid flera tillfällen påtalat att styrelsen inte är fulltalig och att den därmed bryter mot aktiebolagslagen. Och den 18 maj beslutade myndigheten att försätta Stockholm Fintech Hub AB i tvångslikvidation.

Två dagar tidigare avgick Matthew Argent som bolagets vd och ordförande. Avgången skedde därmed också nära inpå en intervju som Realtid.se gjorde med honom och som publicerades den 14 maj. I intervjun berättar han att hubben snart ska flytta till nya lokaler på plan nio i Stockholm Waterfront med panoramautsikt över innerstaden.

Nu riskerar istället hubben konkurs och nedläggning. 

Vid en fullbordad likvidation avvecklas ett bolag, därefter återbetalas alla skulder och sedan upplöses bolaget, enligt likvidatorn Staffan Ekdahl. Han uppger att han inte har någon "lagstadgad deadline" men säger att det ändå är en "skyndsam utredning".

Realtid.se har sökt Matthew Argent för en kommentar.