FinansNyhet

Statliga investerare drar ned i Europa

Publicerad

Enligt en rapport från den amerikanska investeringsrådgivaren och aktiefondsjätten Invesco minskar de stora statliga investerarna kraftigt i Europa. Däremot ökar intresset för Kina.

Sverker Brundin

Rapporten undersöker trenderna i hur centralbanker och stora statliga kapitalförvaltare, framför allt pensionsfonder, investerar sitt kapital. Invesco har analyserat data från 139 statliga kapitalplacerare världen över, vilka tillsammans förfogar över tillgångar värda 20,3 biljoner dollar. I år ingår 71 centralbanker, upp från föregående års 62, vilket enligt Invesco visar deras ökade betydelse.

De stora investerarnas kapital gick bara upp 4 procent under 2018, jämfört med 9 procent 2017, beroende på en svag aktiemarknad. 89 procent av investerarna tror på en konjunkturnedgång inom de närmsta två åren. Det tillsammans med sämre utveckling på aktiemarknaden gör att investerarna har skiftat fokus till räntemarknaden och tillgångar som infrastruktur, fastigheter och riskkapital. Allra tydligast ökar investeringarna i infrastruktur. 

Trots det pågående handelskriget – som är det dominerande orosmolnet – anser investerarna att Kina har blivit mer intressant. Sett till de närmsta tre åren får Kina betyget 6,1 på en tiogradig skala, upp från 5,2 2017.

Annons

Det motsatta gäller Europa. En kombination av svag ekonomisk utveckling och ökad politisk risk gör att nästan en tredjedel av investerarna har minskat sina investeringar i regionen. Särskilt nervösa är investerarna kring Storbritannien på grund av brexit.

När det gäller valutor ökar 27 procent i kinesiska renminbi medan 19 procent minskar i euro. Ingen ökar i det brittiska pundet.

Undersökningen genomfördes under perioden januari-mars. I studien genomfördes såväl analys av data som djupintervjuer. 

Annons
Annons