Fastigheter

Starkt bokslut av Balder

Balders förvaltningsresultat steg med 27 procent men för stamaktieägarna blir det ingen utdelning i år heller.

Uppdaterad 2017-02-22
Publicerad 2017-02-22

"Vi kan således konstatera att 2016 blev ett år med fina förbättringar i nyckeltalen per aktie för både Balder och Collector", skriver vd Erik Selin i bokslutskommunikén.

Balders hyresintäkter för 2016 fördubblades och uppgick till 5.373 miljoner kronor, jämfört med 2.711 miljoner för 2015. Under 2016 köpte Balder fastigheter för 7,6 miljarder kronor och värdet på fastigheterna uppgick till 86,1 miljader kronor, jämfört med 68,4 miljarder per 31 december 2015. Värdeförändringar under 2016 för förvaltningsfastigheter uppgick till 4.932 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 2.265 miljoner kronor (1.780), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 22 procent till 11,89 kronor.

Resultat efter skatt ökade med 11 procent och uppgick till 5.474 miljoner kronor för 2016 jämfört med 4.916 miljoner kronor för 2015, motsvarande 30,38 kr per stamaktie (28,98).

För Balders värdemässigt största intressebolag Collector ökade vinsten per aktie med 34 procent.

Erik Selin blickar framåt i sitt vd-ord.

"Gissningsvis blir även 2017 ett år med bra efterfrågan på både lokaler och bostäder på våra marknader. Även finansieringsförutsättningarna känns gynnsamma och då vi nu har officiell rating breddas vår finansieringsbas ytterligare", skriver Erik Selin.

Balder har kompletterat de finansiella målen med en maximal belåningsgrad på 55 procent.

Som föregående år avser styrelsen föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för stamaktier och för preferensaktier utdelas 20 kronor per aktie.

Platsannonser

Logga in