Catena
Foto: Catena
Fastigheter

Starka kassaflöden för Catena under januari-september 2020

Catena ökade förvaltningsresultatet med13 procent till 542,5 miljoner kronor under niomånadersperioden januari-september.

Uppdaterad 2020-10-28
Publicerad 2020-10-28

Fastighetsbolaget Catena redovisar för perioden januari-september 2020 ett förvaltningsresultat om 542,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år (478,0). Under perioden ökade hyresintäkterna med 6 procent till 937,5 miljoner kronor (885,1) och driftsöverskottet med 10 procent till 753,1 miljoner kronor (681,9). Periodens resultat minskade till 805,1 miljoner kronor (851,8).

För det tredje kvartalet uppgick resultatet till 481,6 miljoner kronor, jämfört med 344,3 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. Periodens förvaltningsresultat blev 184,0 miljoner kronor (160,1). Hyresintäkterna uppgick till 315,2 miljoner kronor (300,1) och driftöverskottet till 252,8 miljoner kronor (226,8)

– Aktivitetsnivån är hög och förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda. Projektutvecklingen har de senaste åren varit intensiv och Catena har på kort tid etablerat flera nya, attraktiva logistikpositioner, säger Benny Thögersen, vd för Catena. 

Thögersen avgick från rollen som vd i september men är kvar tills dess att en ny vd rekryterats, dock senast 2021.

Platsannonser