Annons

Annons

Stark rapport från Volati

Volati avslutade året 2018 starkt med en omsättning som ökade med 21 procent och ett resultat som ökade med 31 procent. Utdelningen höjs med 100 procent. Vd Mårten Andersson konstaterar att bolaget har ett förvärvsutrymme och att det finns många förvärvsmöjligheter på marknaden för närvarande.

I dag presenterar industrigruppen Volati rapporten för helåret och sista kvartalet 2018. det framgår att bolaget avslutade året starkt med en nettoomsättning som ökade med 21 procent till 1 831 miljoner kronor. Resultatet efter skatt ökade med 31 procent till 121 miljoner kronor.

EBITA-resultatet ökade med 22 procent till 173 miljoner kronor. Tillväxten är framförallt driven av genomförda förvärv men också av god framdrift i de flesta av våra verksamheter, framgår det av rapporten.

För helåret ökade nettoomsättningen med hela 40 procent till 6 084 miljoner kronor och resultatet efter skatt ökade med 13 procent till 274 miljoner kronor.

Annons

Annons

Den ökade omsättningen och det ökade resultatet är en följd av både förvärv och genomförda effektiviseringar.

”Under året har vi arbetat med att sänka kostnadsnivån i hela koncernen. Ett skäl till detta är att vi vill vara väl förberedda för en eventuellt svagare konjunkturutveckling framöver. Samtidigt är det viktigt att konstatera att vi inte sett någon förändring i marknadsförutsättningarna och i efterfrågan under året”, skriver vd Mårten Andersson.

Bolagets finansiella ställning är stark. Skuldsättningen i förhållande till EBITDA är 1,7, vilket är väsentligt under bolagets långsiktiga finansiella mål på maximalt 3,0.

”Jämfört med målet har vi med andra ord ett betydande förvärvsutrymme”, säger Mårten Andersson och konstaterar även att det finns många förvärvsmöjligheter på marknaden för närvarande, men bolaget ser att andelen avslut är färre än tidigare.

”Vi upplever att det i många fall finns en skillnad i prisförväntningar mellan säljare och köpare vilket gör att det tar längre tid att avsluta affärerna. Vår ambition är att vara fortsatt aktiva på förvärvsmarknaden under 2019 och samtidigt driva effektivitet och lönsamhet i vår befintliga verksamhet. Oavsett hur marknaden utvecklas så har vi den finansiella och organisatoriska kapaciteten att genomföra förvärv när rätt tillfälle ges”, skriver Mårten Andersson, vd och koncernchef

Styrelsen föreslår att höja utdelningen med 100 procent till i krona per stamaktie ”med beaktande av Volatis starka finansiella ställning och de goda kassaflödena”.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons