Bank

Stark rapport från Resurs Bank

Resultatet efter skatt ökade med 65 procent under halvåret 2016.

Uppdaterad 2017-02-07
Publicerad 2017-02-07

I dag presenterar Resurs Bank bokslutsrapporten samt halvårsrapport för 2016. Det är starka siffror som presenteras i båda leden.

Under både halvåret och helåret ökade utlåningen till allmänheten med 17 procent till 21.205 miljoner kronor.

Enligt vd Kenneth Nilsson drevs tillväxten av "båda segmenten Payment Solutions och Consumer Loans med bidrag från alla andra marknader".

Även resultat efter skatt för halvåret var starkt med en ökning om 65 procent till 472 miljoner kronor. Detta var "drivet av högre affärsvolymer och fortsatt god kontroll över såväl kostnader som kreditförluster", uppger Kenneth Nilsson.

Under helåret ökade resultat efter skatt med 55 procent till 940 miljoner kronor.

Rörelsesintäkter under halvåret ökade med 16 procent till 1.370 miljoner kronor samt med 20 procent under helåret till 2.679 miljoner kronor.

Rörelseresultatet under halvåret ökade med 24 procent till 579 miljoner kronor samt med 36 procent under helåret till 1.137 miljoner kronor.

Kreditförlustnivån uppgick under halvåret till 1,8 procent jämfört med 2,4 procent samma period i fjol. Under helåret uppgick kreditförlustnivån till 1,9 procent, jämfört med 2,3 procent samma period i fjol.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2 procent, jämfört med 13,1 procent samma period i fjol och kapitalrelation uppgick till 14,1 procent jämfört med 14,2 procent i fjol.

Avkastning på eget kapital, exklusive immateriella tillgångar uppgick till 29,3 procent jämfört med 24,4 procent samma period föregående år.

Platsannonser

Logga in