Annons

Annons

3Bures_inauguration_-_Kestutis_Sasnauskas.jpg

Kestutis Sasnauskas, vd på Eastnine, vid Eastnines invigning av byggnationen till 3Bures tredje fastighet i Vilnius, juni -17.

Stark rapport från Eastnine

Eastnine ökar hyresintäkterna med 62,5 procent samt ökar förvaltningsresultatet rejält. Eastnines sikte är fortsatt ställt på förvärv. "Vår pipeline förblir stark, och vi utvärderar flera olika möjligheter”, skriver vd Kestutis Sasnauskas.

Investmentbolaget Eastnine presenterar i dag, torsdag, delårsrapporten för tredje kvartalet samt niomånadersperioden 2018.

Under niomånadersperioden ökade bolaget hyresintäkterna med 62,5 procent till 6,6 miljoner euro, huvudsakligen tack vare förvärv. Under tredje kvartalet uppgick hyresintäkterna till cirka 2,3 miljoner euro jämfört med cirka 1,7 miljoner euro samma period i fjol.

Beläggningsgraden var något sämre än under fjolåret och uppgick till 97,5 procent jämfört med 98,1 procent.

Annons

Annons

Driftnetto ökade med 77 procent till cirka 5,6 miljoner euro. Driftnettot under tredje kvartalet uppgick till 2,1 miljoner euro jämfört med 1,3 miljoner euro samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet ökade till cirka 2,1 miljoner euro jämfört med -936.000 euro. Förvaltningsresultatet under tredje kvartalet uppgick till 1,2 miljoner euro jämfört med -16.000 euro i fjol.

Nettoresultatet uppgick till 4,7 miljoner euro jämfört med 832.000 euro samma period i fjol.Nettoresultatet under tredje kvartalet uppgick till 3,5 miljoner euro jämfört med 3,5 miljoner euro samma period i fjol.

Fastighetsvärdet under tredje kvartalet har ökat från 99,7 miljoner euro i fjol till 156,1 miljoner euro det tredje kvartalet i år.

Eastnines omvandlig från ett investmentbolag till ett renodlat baltiskt fastighetsbolag ska vara slutförd innan slutet av 2020.

"Till och med andra kvartalet 2017 förvaltade Eastnine enbart en fastighet vilket inte var tillräckligt för att kunna täcka centrala administrationskostnader. Sedan dess har vi stadigt förbättrar vårt kassaflöde och efter förvärven i Lettland tidigare i år är förvaltningsresultatet positivt”, skriver vd Kestutis Sasnauskas.

Vidare skriver han:

"Trots att fastighetssegmenten levererade starkt under kvartalet, dämpades kvartalsökningen i NAV per aktie till mer blygsamma 1,7 %. Detta berodde dels på fortsatt rubelförsvagning vilket sänkte EUR-värdet på Melon Fashion Group med 3,8 %, dels på vår starka kassa som uppgick till 25,2 % av substansvärdet".

Vidare uppger han att siktet förblir inställt på förvärv där bolagets fortsatta prioritering förblir att investera i strategiska förvärv. 

"Vår pipeline förblir stark, och vi utvärderar flera olika möjligheter”, avslutar vd Kestutis Sasnauskas.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons