Fastigheter

Stark rapport från Corem

Hyresintäkterna ökar för Rutger Arnhults fastighetsbolag.

Uppdaterad 2016-07-13
Publicerad 2016-07-13

Corem Property Group redovisar hyresintäkter på 170 miljoner kronor för det andra kvartalet (154). Resultatet efter skatt blev 97 miljoner kronor (362), motsvarande 1:10 kronor per stamaktie (4:71).

Driftöverskottet landade på 149 miljoner kronor (120) och förvaltningsresultatet på 79 miljoner (54). De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter var 61 miljoner (67), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -101 miljoner kronor (172).

Under första halvåret 2016 ökade förvaltningsresultatetmed 14 procent till 128 miljoner (112), medan hyresintäkterna uppgick till 326 miljoner (305). Resultatet efter skatt blev 193 miljoner (472), motsvarande 2,16 kronor per stamaktie (5,98).

Platsannonser