Finans

Stabil avkastning för AMF

Pensionsbolaget har fortsatt högst solvensgrad bland jämförbara bolag.

Publicerad 2016-11-01

AMF redovisar idag i sin delårsrapport att pensionsbolaget uppnått en totalavkastning på 4,5 procent vid utgången av det tredje kvartalet. Det är att jämföra med förra årets totalavkastning på 2,6 procent.

Den genomsnittliga årsavkastningen AMF levererat de senaste fem åren har uppgått till 8,7 procent och 6,6 procent de senaste tio åren.

Utvecklingen har bidragit till att AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO som under sin sparandetid byggt upp ett stort överskott. Pensionsbolagets solvens fortsätter dock att vara högre än bland jämförbara bolag och uppgår till 179 procent.

- Mot bakgrund av det utmanande marknadsläget är jag nöjd med att vi kan leverera en starkare avkastning än samma period föregående år. Det tredje kvartalet har präglats av fortsatt nervositet i världsekonomin i kölvattnet efter Brexit. Utvecklingen på aktiemarknaden har varit förhållandevis god, och även fastigheter har levererat en stabil avkastning. Vi ser försök från flera centralbanker att stimulera ekonomin, och det finns ett växande tryck efter politiska stödåtgärder. Sammantaget pekar det mesta på en fortsatt nervositet hos de finansiella marknaderna, säger Peder Hasslev, avgående vice vd och kapitalförvaltningschef.

AMF ser även positivt på det positiva besked från Skatterättsnämnden som slog fast att sammanslagning av pensionsförsäkringar inte bör ge någon beskattning av inkomstslaget tjänst, meddelar bolaget. Man menar att många samlar under yrkeslivet en rad olika tjänstepensioner inom olika avtalsområden, vilket gör det svårare att överblicka pensionssparandet och leder ofta till höga avgifter eftersom varje separat sparande har en egen avgift.

Pensionsbolaget vill se enhetliga villkor och avgifter för olika produkter inom samma avtalsområde och på det sättet minska kostnader och administrationsarbete.

"På sikt skulle även sammanslagningen av olika försäkringar kunna vara en väg framåt. Något som hittills dock i princip omöjliggjorts av det gällande regelverket", skriver AMF.

Skatterättsnämndens beslut har överklagats av Skatteverket.

"Men skulle beslutet stå sig även i högre instanser öppnar sig möjligheten att föra samman försäkringar, och därmed möjligheten att förenkla och förbättra på ett mer genomgripande sätt".

 

Platsannonser

Logga in