Fastigheter

Söderport förvärvar för 1,4 miljarder från Nyfosa och Sagax

Nyfosas joint venture, Söderport, förvärvar 15 fastigheter för 1 390 miljoner kronor från Nyfosa och Sagax.

Publicerad 2019-06-24

Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa AB och Sagax, förvärvar nio fastigheter från Nyfosa för 722 miljoner kronor och sex fastigheter från Sagax för 668 miljoner kronor. 

Fastigheterna är belägna i Stockholm och omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 73 000 kvadratmeter, varav 39 000 kvadratmeter i Årsta. 

I beståndet som förvärvas från Nyfosa finns bland annat hyresgästerna Dagab Inköp och Logistik AB, Clafra AB och Mobility Motors Sweden AB, och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,1 år. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 procent.

Söderport äger sedan tidigare 17 fastigheter i Årsta och Västberga som omfattar 225 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. 

Transaktionen skapar förutsättningar för en effektivare förvaltning. Hyresvärdet uppgår till 97 miljoner kronor.

Förvärven sker till externt bedömt marknadsvärde och har finansierats av Söderport Holding AB genom upptagande av en ny kreditfacilitet. 

Transaktionerna har en marginell påverkan på Sagax och Nyfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning, framgår det av pressmeddelandet.

Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet.

Platsannonser