Finans Nyhet

Söderberg & Partners tar strid för jämförelseindex

Taggar i artikeln

Fonder Söderberg & Partners
Gustaf Drougge, informationschef Söderberg & Partners
Publicerad

Fondförmedlaren Söderberg & Partners har granskats i flera artiklar i Svenska Dagbladet. Företaget kritiserats för att ha brutit mot marknadsföringslagen. Konsumentverket har inte fattat beslut i ärendet ännu men nu varnar Söderberg & Partners för att Konsumentverkets iver att värna konsumenten kan leda till sämre möjlighet för sparare att jämföra investeringar.

Det var efter kritik i Svenska Dagbladet tidigare i år som Söderberg & Partners valde att ta kontakt med Konsumentverket för att reda ut vad som gäller rörande den tioårs-utvärdering av Trygghet 75 som kritiserats. Enligt Söderberg & Partners har de accepterat tre av fyra synpunkter från Konsumentverket men företaget har principiella invändningar till frågeställningen om vilket jämförelseindex som ska användas.

– Det vore olyckligt om Konsumentverket ansåg att man ska jämföra med ett index med en andel aktier som exakt har motsvarat fonden, även om fonden ofta ändrar andel aktier. Det innebär två utmaningar, det första är att indexet blir mer komplicerat för spararna att jämföra mot andra index. Det andra är att det blir svårt att sätta jämförelseindex på en ny fond om det krävs historisk data, säger Gustaf Drougge informationschef Söderberg & Partners till Realtid.se.

Företaget har anlitat Clas Bergström, professor på Handelshögskolan, till att gå igenom användningen av jämförelseindex i Trygghet 75. I rapportens uttalande angående Söderberg & Partners förvaltningskoncept Trygghetsförvaltning kommer Bergström fram till att ett relevant jämförelseindex använts. Han skriver också att den tioårs-utvärdering som kritiserats ”ger en rättvisande övergripande bild av förvaltningsresultatet och förvaltningsstrategin för Trygghet 75”. Rapporten har finansierats av Söderberg & Partners.

Annons

Konsumentverket beslut riskerar att påverka branschen och Gustaf Drougge lyfter fram att bland annat statliga AP7 Såfa har gjort liknande jämförelser över lång tid som Söderberg & Partners fick kritik för av Konsumentverket. Nu efterlyser Söderberg & Partners att både branschen och myndigheter ska komma överens hur man på bästa sätt ska kunna jämföra komplexa fonder över tid.

– Vi vill helst ha detta löst igår men samtidigt är vi oroliga att detta riskerar att bli prejudicerande för branschen och att det ironiskt nog kommer att missgynna konsumenterna. Det hade varit bäst om branschen och berörda myndigheter enades om en gemensam linje, säger Gustaf Drougge.

Swedbank Roburs fond Kapitaltrygg är också en fond i fondlösning med ett skydd på nedsidan. Kapitaltrygg har ett jämförelseindex på 0 procent aktier (OMRX T-Bill +1%) men har ett mandat att handla i aktier. På det sättet liknar indexrapporteringen kring Kapitaltrygg det som Söderberg & Partners fått kritik för.

Annons

Swedbank Roburs informationschef Pär Bäckman:

– Om Konsumentverket kommer fram till ett förbud för Söderberg & Partners att använda det indexet kommer vi självklart att se över om detta beslut även påverkar oss. Men först vill vi avvakta beslutet och se vad det säger, konstaterar Pär Bäckman.

Beslut från Konsumentverket avseende Söderberg & Partners kommer under hösten.

Annons

Annons