Skatteverkets bosättningskontroller skalas upp – hundra kontrollbesök varje vecka

Taggar i artikeln

Folkbokföring Skatteverket
Publicerad
Uppdaterad

Från november månad kommer Skatteverket att kraftigt skala upp antalet kontrollbesök i folkbokföringen. Att många personer är folkbokförda i en bostad eller att personer är folkbokförda på en adress som inte är en normal bostad kan vara indikationer på fel som leder till kontroll. Även vid misstänkt olovlig andrahandsuthyrning kan ett besök från Skatteverket bli aktuellt.

Realtid.se

– Skatteverket har fått extra resurser för att öka bosättningskontrollerna. Vi har nu bemannat upp så att vi kan göra väsentligt fler kontrollbesök än tidigare. Vi har även fått ett nytt regelverk sedan en tid, som innebär att vi kan göra kontrollbesök tidigare i en utredning än vad vi kunde förut, berättar Alma Omeragic, samordnare för kontrollbesök.

Skatteverket räknar med att kunna göra cirka 100 kontrollbesök varje vecka nästa år.

Kontrollerna kommer att genomföras där risken för felaktig folkbokföring bedöms vara stor. Det gäller exempelvis vid bostäder där orimligt många personer är folkbokförda eller där fastigheten inte verkar vara en normal bostad. Förra veckan fanns det exempelvis 733 lägenheter där fler än tio personer var folkbokförda. Den lägenhet som hade flest boende hade 27 personer folkbokförda.

Annons

Kontroller görs också vid misstänkt olovlig andrahandsuthyrning. Urvalet för kontrollerna görs såväl från egna register som efter underrättelser från andra samhällsaktörer, exempelvis fastighetsägare.

Kontrollbesöken syftar till att säkerställa att personer är korrekt folkbokförda och att minska folkbokföringsfelet. Att avsiktligt vara felaktigt folkbokförd är ett brott. Kontrollbesök är en av flera insatser som ingår i Skatteverkets satsning för förbättrad folkbokföring. Handläggarna som utför kontrollbesök kommer också att informera om vikten av rätt folkbokföring när det är relevant exempelvis vid studentboenden.

Folkbokföringen påverkar bland annat rätt till olika ersättningar och förmåner, som bostadsbidrag och tillgång till sjukvård. Planeringen av samhällets service utgår också från uppgifter i folkbokföringen, exempelvis hur många barn som behöver plats på förskola och skola, behov av antal busslinjer, sophämtning och liknande. Folkbokföringen avgör var en person ska betala skatt och rösta. Även för exempelvis räddningstjänsten är det viktigt att folkbokföringen är korrekt.

Annons

 

 

Annons