Ett nytt bolag ska hjälpa bankerna och övriga finansbranschen med information kring företag i syfte att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.
Ett nytt bolag ska hjälpa bankerna och övriga finansbranschen med information kring företag i syfte att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.
Finans

Sex nordiska banker går ihop om penningtvätt

Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank och DNB går ihop om ett bolag som ska arbeta med outsourcade åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Publicerad 2019-07-08

Från nästa år kommer storbankernas nya företag att arbeta med gemensam insamling och validering av information kring företagskunder, för att stärka bankernas arbete med att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.

Enligt EU-direktiv, implementerat i nationell lagstiftning, måste en rad typer av finansiella aktörer ha ordentlig kännedom om de kunder de arbetar med, ett område som kallas KDK, känn din kund. På engelska heter det Know Your Customer, KYC. Det rör banker, finansiella institut, advokatbyråer och liknande aktörer i finansbranschen.

– Kundkännedom sträcker sig över ett stort antal regelverk. Vi fokuserar på penningtvätt och terrorfinansiering. Ett exempel är ett företag som behöver ha ett konto uppsatt i en bank i Norden. Det behöver då lämna ifrån sig information. Framöver lämnar det den till det här nya bolaget, som fungerar som en outsourtcingtjänst, säger Fredrik Millde, vd för det nya bolaget.

Företaget ägs gemensamt av de sex nordiska storbankerna, i lika stora andelar. Hur mycket kapital de går in med är inte officiellt. 

Arbetsnamnet på företaget är Nordic KYC Utility, men det är sannolikt inte det slutgiltiga namnet, enligt Fredrik Millde. Aktiebolaget sattes upp i fredags i Stockholm. Företaget  byggs upp för att verka i hela Norden från start.

För att följa regelverken för penningtvätt och terrorfinansiering behöver finansbranschens aktörer förhålla sig till två huvudsakliga steg. Det första är att hålla korrekt information. Det andra är att göra en riskbedömning baserad på informationen. 

– Vi hjälper till med steg ett och vi jobbar endast med icke konkurrensutsatt information, säger Fredrik Millde.

Det nya bolagets verksamhet består i att samla in information, både från publikt tillgängliga källor, men även några kommersiella. Bolaget ska också säkerställa att rätt information kommer till rätt motpart på ett säkert sätt. 

– När vi lämnar informationen till företagskunden får denne titta på informationen och göra en egen bedömning. När kunden är nöjd ger den godkännande för denna som även kan delas med den motpart man väljer. Företagskunden äger sin information och styr access till den, säger Fredrik Millde.

Han har tidigare arbetat med liknande uppgifter på UC. Arbetet med de sex bankernas nya bolag har skett via Fredrik Milldes uppdrag som affärs- och verksamhetsutvecklare på mangementkonsultföretaget Infidence. De senaste fyra-fem åren har han arbetat med kundkännedom, bland annat i olika förberedande faser för det nya bolaget, där de senaste 12 månaderna har varit särskilt intensiva. Då har bland annat de sex bankerna enats om en nordisk standard för informationsvalidering, både ur kvalitetsperspektiv och för regelefterlevnaden (compliance).

– Det är första gången det sker mellan så här många banker och över så många länder, säger Fredrik Millde.

När det nya bolaget lanserar sina kommersiella tjänster under 2020 kommer det att ha omkring 20-30 anställda.

– Sedan kommer det att växa beroende på volym av inkommande transaktioner och företagsprocesser. En stor andel av arbetet är idag manuellt, säger Fredrik Millde.

Över en treårsperiod ser han framför sig en avsevärd tillväxt och det är rimligt att företaget kommer att ha 150-200 anställda. Den största andelen av dessa kommer att vara analytiker specialiserade på kundkännedomsprocessen, med djup kunskap om regelverk och bolagsstrukturer. 

Handlar det om jurister?

– Nej, inte jurister, det är ett eget skrå, med människor från alla typer av bakgrund, säger Fredrik Millde.

Platsannonser