Juridik

Setterwalls överklagar skadestånd på 75 miljoner

Setterwalls Malmö överklagar hovrättens dom enligt vilken advokatbyrån dömdes till ett skadestånd om 75 miljoner kronor för vårdslös rådgivning. 

Uppdaterad 2018-11-14
Publicerad 2018-06-05

Brevet som skickades till Högsta domstolen i går är ett så kallat blankt överklagande, i vilket Setterwalls ombud advokat Einar Wanhainen begär anstånd till den 28 juni att utveckla grunderna för överklagandet. Som orsak anger han hög arbetsbelastning i kombination med maj månads många helgdagar.

Överklagan gäller den dom som föll i Hovrätten för Skåne och Blekinge den 9 maj. Enligt denna dömdes Setterwalls till ett skadestånd om 75 499 755 kronor  för en relativt begränsad rådgivning i samband med Sundsfastigheters självdeklaration, som Realtid skrivit om tidigare

Setterwalls yrkar genom sitt ombud att Högsta domstolen ändrar på hovrättens dom och ogillar käromålet i sin helhet. 

Därtill yrkar Setterwalls att Högsta domstolen ska befria advokatbyrån från skyldighet att ersätta Sundsfastigheter för dess rättegångskostnader. 

I stället yrkar man på att Sundsfastigheter förpliktigas att betala Setterwalls sammanlagda rättegångskostnader. Slutligen yrkar Setterwalls på att Sundsfastigheter förpliktigas att betala advokatbyråns rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Realtid har varit i kontakt med ledningen för Setterwalls Malmö som i nuläget inte vill kommentera beslutet ytterligare, utan hänvisar till kommande komplettering där grunderna för överklagandet kommer att utvecklas. 

Setterwalls och dess ombud kommer även att behöva argumentera för varför Högsta domstolen ska ge prövningstillstånd.

Sista dag för att överklaga var satt till på torsdag den 7 juni. Efter anstånd kan komplett överklagan väntas den 28 juni.

Platsannonser

Logga in