FinansNyhet

Setterwalls kan pusta ut

Setterwalls Foto: SetterwallsSetterwalls Foto: Setterwalls
Setterwalls i hovrätten. Foto: Setterwalls
Publicerad

Tingsrätten anser inte att det i dag är klarlagt att Advokatbyrån Setterwalls är skadeståndsskyldig. Domstolen konstaterar dock att en vändning kan vara möjlig.

Sara Johansson

Advokatbyrån Setterwalls hotades med en stämning för vårdslös rådgivning. Stockholms tingsrätt har dock valt att inte utfärda stämningen efter ett beslut om att den fastställelsetalan som lämnats in inte är tillåten.

Setterwalls tidigare klient, som blivit upptaxerad av Skatteverket efter råd från Setterwalls, lämnade in en ansökan om stämning mot advokatbyrån i början av september i år.

Först och främst ville klienten genom en fastställelsetalan reda ut om advokatbyrån kan ställas till ansvar för den upptaxering som uppkommit i och med de råd som gavs. I samband med att klienten lämnat in denna stämningsansökan strider han mot Skatteverket om upptaxeringen i förvaltningsrätten.

Annons

Stockholms tingsrätt har nu fattat ett beslut i frågan. Fastställelsetalan avvisas, skriver domstolen i ett protokoll. Domstolen hänvisar till skatteprocesserna i förvaltningsrätten och att dessa inte är avgjorda genom en lagakraftvunnen dom.

"Med beaktande härav kan den nu väckta fastställelsetalan inte anses vara ägnad att kunna undanröja ovissheten om huruvida Setterwalls är skadeståndsskyldig eller ej", skriver domstolen.

Tingsrätten konstaterar dock att domstolen skulle kunna utfärda stämning och efter svaromål vilandeförklara målet i avvaktan på lagakraftvunnen dom i skatteprocesserna, men att detta skulle kunna leda till onödiga rättegångskostnader ifall klienten vinner mot Skatteverket i förvaltningsrätten och därmed inte är obegränsad skattskyldig i Sverige.

Annons

Setterwalls ombud advokaten Peter Danowsky har i en tidigare intervju med Realtid.se poängterat att Setterwalls inte anser sig förfarit vårdslöst.

Annons