FinansNyhet

SEB säljer hela innehavet i Tink till Visa

Fredrik Hedberg och Daniel Kjellén på Tink.Fredrik Hedberg och Daniel Kjellén på Tink.
Fredrik Hedberg och Daniel Kjellén på Tink.
Publicerad

SEB, som är Tinks största och tidigaste strategiska investerare, har valt att sälja sitt innehav till Visa. 

Realtid.se

SEB och Tink inledde ett strategiskt partnerskap 2016, när SEB blev delägare i Tink och tecknade ett licensavtal om att använda bolagets kategoriseringsmotor för att utveckla SEB:s mobilapp och digitala erbjudanden. År 2017 och 2019 ökade SEB sin investering i Tink. Den 24 juni 2021 offentliggjorde Visa att bolaget har ingått avtal om att förvärva Tink och att man kommer att betala 1,8 miljarder euro i obelånat värde för Tink, inklusive incitamentsprogram för personal. SEB har ingått avtal om att sälja sitt innehav. Det framgår av ett pressmeddelande.

Intressenterna har kommit överens om att inte tillkännage ytterligare finansiella detaljer vid denna tidpunkt. SEB kommer att återkomma med ytterligare detaljer i sin rapport för det andra kvartalet 2021. Avtalet är villkorat av regulatoriska godkännanden och sedvanliga villkor.

– Det har varit både fascinerande och givande att stötta Tink från att vara en startup med 10-15 medarbetare till att bli en europeisk ledare inom Open Banking med mer än 400 anställda aktiva på 18 marknader. Kombinationen av vårt helhetserbjudande och Tink’s funktionalitet är ett bra exempel på hur etablerade banker som SEB och fintech-bolag kan skapa kundnytta tillsammans, och hur vi kan arbeta strategiskt med fintechs i vår roll både som ägare och som partner och kund, säger Christoffer Malmer, chef för SEB:s innovationsstudio SEBx i en presskommentar.
 

Annons
Annons