Börs

SEB: Minska risknivån till neutral

UPPDATERAD Den kraftiga börsupgången i år gör att SEB Private Banking minskar risknivån till neutral i sina portföljer men banken ser ändå en möjlig uppgång för globala aktier på cirka 7 procent på ett års sikt, säger Fredrik Öberg, investeringsansvarig på SEB Private Banking, till Realtid. 

 

Uppdaterad 2019-05-21
Publicerad 2019-05-21

– Vi förväntar oss en avkastning för globala aktier på ungefär 7 procent på tolv månaders sikt och någon procentenhet högre för svenska börsen, säger Öberg.

– Men då krävs att vår hyfsat positiva konjunkturprognos infrias och att vi inte får stora problem med handelskriget. Jag skulle säga att prognosen är osäkrare än vad den brukar vara, det är också en anledning varför vi dragit ner till neutral. 

“Om vi får ett scenario med uppreviderade vinster, finns det förutsättningar för en mer positiv börstrend, men årets kraftiga börsuppgång har gjort att vi har valt att minska risknivån i våra portföljer till neutralläge”, skriver SEB i ett pressmeddelande om sin kvartalsvisa "Investment Outlook".

Årets starka utveckling har gjort att börser och kreditmarknader befinner sig på liknande nivåer som innan turbulensen i oktober förra året, skriver banken.  

– Vi har nu det intressanta läget att prissättningen på aktier och företagsobligationer är klart högre än för ett kvartal sedan, samtidigt som konjunkturoron har mattats av. De relativt höga värderingarna talar dock för att vi även framöver får en period med mer volatilitet, säger Fredrik Öberg enligt pressmeddelandet. 

Centralbankernas agerande och positionering gynnar fortsatt risktagande medan värderingen är en begränsande faktor, enligt SEB. Företagens vinstgenereringsförmåga har stärkts men utgör en mer neutral signal.

“Riskbilden har därmed återigen förändrats och de kortsiktiga riskerna har bytts ut mot mer strukturella, som generella konjunkturrisker, även om Trump också håller igång handelskrigsrisken via nya utspel för att få slutresultatet dit han vill och inom rimlig tid”, skriver banken  i sin rapport.

Platsannonser