Fastigheter

SBB köper fastigheter för 1,5 Mdr av Amasten

Fastighetsbolaget SBB köper Amastens förvaltningshubb Syd för 1,5 miljarder kronor. Samtidigt bildar parterna ett samriskbolag med 50 procents ägande vardera.

Publicerad 2019-10-03

Det framgår av två separata pressmeddelanden, skriver Nyhetsbyrån Direkt. 

Affären omfattar 41 fastigheter med totalt 1.560 lägenheter. De totala hyresintäkterna är drygt 116 miljoner kronor och driftnetto är cirka 66,5 miljoner kronor.

Samriskbolaget köper byggrätter från SBB omfattande 50.000 kvadratmeter bruttoarea med ett pris om 3.000 kronor per kvadratmeter.

Parterna planerar att uppföra 750 lägenheter intill Nyköpings centralstation. Detaljplanen väntas antas under det andra kvartalet 2020 varpå byggnation påbörjas.

 

Platsannonser