Bank

SBAB gör rekordvinst 

SBAB ökar rörelsevinsten med 17 procent samtidigt som intäkterna stiger med 16 procent i det tredje kvartalet och når under årets första nio månader en rekordvinst. 

Publicerad 2019-10-25

Rörelsevinsten ökar till 601 miljoner kronor under det tredje kvartalet jämfört med 514 miljoner kronor under motsvarande period förra året. Intäkterna stiger samtidigt till 881 miljoner kronor från 760 miljoner kronor. 

Vd Klas Danielsson konstaterar att rörelsevinsten under årets första nio månader om 1 768 miljoner kronor är SBAB:s hittills högsta. 

– Efter ett utmanande första kvartal har utlåningstillväxten varit god, säger Klas Danielsson enligt delårsrapporten. 

Utlåningen uppgick vid slutet av september 378 miljarder kronor, en ökning med 5,7 procent jämfört med ett år tidigare. 

Utlåningstillväxten till hushåll för bostadslån låg under augusti 2019 på 4,9 procent i årstakt, vilket är en nedgång nedgång med över två procentenheter jämfört med motsvarande period förra året.

“Nedgången kan förklaras av den svagare konjunkturen och lägre förväntningar på framtiden. Faktorer som håller uppe kredittillväxten är fortsatt låga räntor och ett stort utbud av nyproducerade bostäder”, skriver SBAB i delårsrapporten. 

 

Platsannonser