Magnus Agervald presenterar första kvartalet för Ratos 2017. Foto: Ratos
Magnus Agervald presenterar första kvartalet för Ratos 2017. Foto: Ratos
Finans

Sämre resultat för Ratos

Investmentbolaget Ratos redovisar en förlust på -67 miljoner kronor under första kvartalet, jämfört med -40 miljoner kronor samma period året innan.

Uppdaterad 2017-05-08
Publicerad 2017-05-08

I dag presenterar Ratos första kvartalsrapporten för 2017 där det framgår att periodens resultat uppgår till -67 miljoner kronor, att jämföra med samma kvartal i fjol på -40 miljoner kronor. Under helåret 2016 uppgik resultatet till -1.071 miljoner kronor.

"Resultatet är framförallt påverkat av Plantasjens säsongsvariationer, där bolaget normalt sett gör förlust i första kvartalet. Förlusten före skatt uppgick till 196 Mkr i första kvartalet 2017. Plantasjen ingick ej i motsvarande period föregåendeår. Sett till Plantasjens EBITA-resultat gör bolaget ett bättre första kvartal jämfört med föregående år, med en resultatförbättring om 20 MNOK", skriver vd Magnus Agervald.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 5.561 miljoner kronor, vilket var något sämre än fjolårets 5.905 miljoner kronor under samma period i fjol. Helåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 25.228 miljoner kronor.

Samtidigt meddelar Ratos att omsättningen i bolagsportföljen ökade med 7 procent till 5.124 miljoner kronor jämfört med fjolårets 4.802 miljoner kronor.

Ebita ökade i bolagsportföljen från 14 miljoner kronor till 102 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 613 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

"Den största resultatförbättringen är drivet av Bisnode. Bolagets genomgår ett omfattande förändringsprogram för att stärka kärnverksamheten och medernisera kunderbjudandet. Här ser vi effekt av tidigare genomförda kostnadsåtgärder", skriver vd Magnus Agervald i rapporten.

Han pekar på att även Aibel uppvisar tillväxt och lönsamhet under kvartalet.

Han uppger samtidigt att det är en fortsatt svag marknadsutveckling inom bolagets affärsområden Modifications and Yards och Field Development.

Under kvartalet gjorde Ratos en exitvinst i Arcus om 33 miljoner kronor. Total exitvinst uppgick till 1.437 miljoner kronor. Däremot gjorde Ratops en exitförlust i AH Industries om 32 miljoner kronor.

"Förra året var ett transaktionsintensivt år med flera försäljningar och investeringar i bolag som vi bedömer har en stor utvecklingspotential. Vi ser en fortsatt stark transaktionsmarknad med goda möjligheter för Ratos att kapitalisera på vår unika profil, flexibla ägarhorisont och tydliga investeringsstrategi. Vår nuvarande kassa ger oss bra beredskap och möjligheter att agera", avslutar Magnus Agervald.

Platsannonser