FinansNyhet

Så ska finansmarknadsministern tackla gängen: ”Öppna spjäll”

Max Elger, finansmarknadsministerMax Elger, finansmarknadsminister
”Det är bra att fondbolag och Finansinspektionen får ytterligare verktyg för att kunna hantera oväntade och brådskande situationer på finansmarknaden. Det kan gynna fondandelsägarna”, säger finansmarknadsminister Max Elger.
Publicerad

Nu ska finansmarknadsminister Max Elger sätta stopp för de kriminella gängens penningtvätt. Lösningen är att öka informationsutbytet mellan banker och brottsbekämpande myndigheter.

Anders Frick

Regeringen har utlovat att vända på varje sten för att knäcka gängkriminaliteten, och på den nytillträdde finansmarknadsministern Max Elgers bord ligger att motverka penningtvätt.

– Jag ska slå mot gängen där det gör ont – deras plånböcker. Om de kriminella inte kan tvätta smutsiga pengar kan de inte köpa sina lyxklockor och dyra bilar, säger Max Elger till Realtid.

Han menar att sekretessen hindrar ett effektivt informationsutbyte, och därför förbereds nu ett lagförslag som ska undanröja banksekretess och tystnadsplikt när allvarlig form av penningtvätt misstänks.

Annons

– En viktig åtgärd i detta arbete är att öka utbytet av information mellan banker och exempelvis finanspolisen, då både banker och rättsväsende omgärdas av sekretess. Med öppna spjäll kommer det att bli lättare att komma åt penningtvätten, säger Max Elger till Realtid.

En annan prioritering för honom är att öka takten i klimatomställningen.

– Klimatet är en av vår tids ödesfrågor. Jag ska därför arbeta för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Regeringen har exempelvis gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut gröna kreditgarantier, säger han.

Annons

Kreditgarantierna möjliggör stora industriinvesteringar som bidrar till klimat- och miljömålen genom att staten bär en del av den finansiella risken för investeringarna.

– Utan dessa garantier finns risken att dessa gröna investeringar inte blir av. Intresset för kreditgarantierna har hittills varit stort från näringslivet och jag ser fram emot att arbeta mer på detta område, säger Max Elger.

Max Elger har också ansvaret för en ny konsumentköplag, och enligt honom själv är det den viktigaste satsning som han hittills har varit delaktig i.

Annons

– Det är den största förändringen inom konsumenträtten på 15-20 år. Den stärker konsumentskyddet i såväl fysiska som digitala köp. Vi föreslår att tiden för den så kallade omvända bevisbördan, då säljaren måste visa att köparen orsakat fel i varan, förlängs från sex månader till två år. Detta stärker konsumentskyddet och motverkar slit-och-slängsamhället, eftersom det då lönar sig bättre att producera varor av hög kvalitet, säger han.

Nyligen kallades du för ”Mats Elger” av TV4. Hur går arbetet med att bli mer känd?
– Jag hoppas arbetet går åt rätt håll, men om det ger resultat är omöjligt att säga. Det enda vi alla vet med säkerhet är att jag är regeringens minst kända minister, säger Max Elger.

Ministern är själv aktiv på bland annat Instagram och var nyligen med i ett matlagningsprogram tillsammans med Youtubern och influencern Johan Hedberg, känd som ”Matgeek”. Frågan är om vi kommer att få se mer av liknande inspel framöver?
– Jag tycker att det är spännande med sociala medier, men jag känner mig inte hemma i dem. Jag har inte hittat formerna för hur jag ska jobba med det, men hoppas kunna göra det. Jag tycker det är värt att testa att prata med influencers, de når ofta andra målgrupper än finansmarknadsministrar brukar göra. Hittills har jag bara haft bra erfarenheter, säger Max Elger.

Annons