Finans Nyhet

Så kommer AI att förändra finansbranschen

Taggar i artikeln

PwC
Bo Karlsson, transformation leader, PwC Sverige.Bo Karlsson, transformation leader, PwC Sverige.
Bo Karlsson, transformation leader, PwC Sverige.
Publicerad

Enligt rapporten Sizing the Prize från PwC kommer den ekonomiska påverkan inom finansbranschen från AI framförallt att drivas av tre hörnstenar, bland annat tidigare upptäckt av bedrägerier och penningtvätt.

Camilla Jonsson

För att uppskatta effekter av och potential hos AI har PwC genomfört en analys tillsammans med Fraunhofer, en global ledare inom forskning om emerging tech, och Forbes Magazine. Målet var att identifiera de mest övertygande exemplen på potentiella användningsområden för AI inom olika branscher och utformade även ett ramverk för att bedöma effekterna av AI. 300 användningsområden identifierades och graderades för att bedöma hur AI påverkar viktiga delar av ekonomin, bland annat arbetskraft, produktivitet och styrning, och interaktionerna däremellan. Modellerna byggdes på med information från globala ekonomiska data, akademisk litteratur och PwC:s befintliga uppdrag inom automatisering.

– Det är inom ökad effektivitet, precision samt analys på realtidsdata vi ser de största vinsterna med AI. Många områden och uppgifter som uppfattas som repetitiva och enkla kommer kunna ske helt automatiskt. På så sätt kan våra medarbetare fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter som hjälper kunderna till ännu bättre affärsbeslut, säger Bo Karlsson, Transformation leader på PwC Sverige

Rapporten pekar ut tre områden med stor AI-potential inom finansbranschen:

Annons

• Skräddarsydd ekonomisk planering.

• Tidigare upptäckt av bedrägerier och penningtvätt.

• Processautomatisering – inte bara back office-funktioner, utan även mot kundens verksamhet.

Annons

– De arbetsuppgifter som människor kan koncentrera sig på fullt ut kommer att bli allt viktigare, exempelvis att förstå verksamheten eller kundens situation eller att erbjuda mer professionell feedback och insikter och därmed verkligen kunna bygga fördjupade relationer på ett nytt sätt. Människans styrkor och förmågor kontra ”maskinens” kommer att bli än viktigare i framtiden, säger Bo Karlsson och fortsätter:

– Företagens, och inte minst finansbranschens, AI-applikationer som till exempel kommer att generera beslut på låneansökningar i realtid måste få konsumentens förtroende för att bli kommersiellt gångbara. ”Trust is the currency of artificial intelligence”. Här kommer företag, revisionsbranschen och lagstiftare etablera ramverk och regelverk för hur algoritmerna och deras påverkan på beslut blir spårbara, transparenta och förtroendeskapande för dess brukare.

Rapporten visar att information som kunderna behöver för att till fullo förstå sin ekonomiska ställning och planera för framtiden finns precis inom räckhåll och anpassar sig till nya och föränderliga omständigheter. Företagen kan stödja detta genom att ta fram skräddarsydda lösningar snarare än att förvänta sig att kunderna ska gå igenom ett stort antal lösningar för att hitta den som passar bäst.

Annons

De största hindren är framförallt konsumenternas tillit och godkännande av de lagstiftande myndigheterna.

Samtidigt som personlig ekonomisk rådgivning är kostsamt och tidskrävande har AI-utveckling såsom automatiserad rådgivning gjort det möjligt att ta fram skräddarsydda investeringslösningar för massmarknadskunder på ett sätt som fram till helt nyligen enbart skulle ha varit tillgängliga för förmögna kunder och privatpersoner.

Finanserna hanteras dynamiskt för att matcha målen, till exempel besparingar till ett huslån och optimera kundernas tillgängliga medel. Denna utveckling sker i takt med att kapitalförvaltarna förstärks, och i vissa fall, ersätts av AI. Nödvändig teknik och data finns på plats, även om kundernas acceptans ännu måste öka för att det ska gå att uppnå den fulla potentialen.

– I grunden så handlar det om data och de insikter man kan generera från data. Artificiell intelligens ger fantastiska möjligheter att processa väldigt stora mängder data väldigt snabbt och ta fram beslutsunderlag enligt etablerade regler. AI kan identifiera mönster, korrelation och insikter i stora dataunderlag där människans kapacitet och logik inte räcker till. Företag med tillgång till relevant, kvalitetssäkrad data i stora mängder har möjligheter att skapa nya värden och affärsmodeller. Detta gäller också revisionsbranschen, säger Bo Karlsson.

 

Annons