FinansNyhet

Så kan EEW-aktier spridas utan tillstånd från FI

EEWEEW
Foto (montage): Finansinspektionen och Pixabay
Publicerad

De kallar sig corporate finance-firmor och finansiella konsulter och sprider aktier i onoterade bolag som EEW och Cindrigo. Men samtliga saknar tillstånd från Finansinspektionen och regelverket som ska skydda investerare gäller inte.

Realtid.se

Realtid har i flera artiklar berättat hur aktier i EEW Eco Energy World marknadsförs till svenska köpare via information på hemsidor, på sociala medier och med digitala presentationsmöten för särskilt inbjudna. Budskapet är att investeraren har en chans att få vara med på en ägarspridning som görs inför en kommande börsnotering.

Borsvarlden.png

”Huvudägaren önskar bredda aktieägarbasen inför den kommande noteringen med mer än det dubbla mot de idag ca 240 aktieägarna. Huvudägaren och ledningen kommer också omfattas av en 15 månaders lock up på sina aktier”, står det i en betalartikel som publicerades på sajten Börsvärlden i juni i år.

Annons

Längst ned i artikeln anges att bolaget Elln Invest AB, med vd Lars Nicholls, är ”ombud på den svenska marknaden för ägarspridningen”. Artikeln har nyligen helt raderats från Börsvärlden men budskapet upprepades vid ett digitalt informationsmöte som vi kunde delta i för bara en dryg vecka sedan.

Där förklarade Lars Nicholls hur denna ägarspridning går till. Hans privata bolag Elln Invest köper aktier direkt av EEW:s huvudägare Svante Kumlin. Aktierna placeras på Elln Invests depå hos SEB och därifrån förs de över till de köpare som nappar på erbjudandet. Aktierna kan förvaras på en vanlig aktiedepå hos exempelvis Avanza, däremot inte på ett investeringssparkonto då de inte är noterade.

Då krävs tillstånd från FI

En central fråga sett till regelverket är om detta kan räknas som mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiellt instrument, exempelvis aktier i ett publikt företag. Svaret på frågan är viktig. Att motta och vidarebefordra order avseende finansiella instrument kräver tillstånd från Finansinspektionen, FI. Och det har inte Elln Invest.

Annons

Realtid har försökt kontakta Lars Nicholls för att ta reda på hur Elln Invest kan vara ”ombud för ägarspridning” och samtidigt sakna tillstånd från FI. Nicholls har inte återkommit med någon förklaring. Under den digitala presentationen berättar han dock hur han ser på verksamheten i förhållande till regelverket:

Borskollen.png

– Aktierna som erbjuds här, det är Elln Invest som är säljare av de aktierna. De har vi köpt in och sen så har vi lagt på en liten marginal och sen så erbjuder vi dem till övriga investerare. Bakgrunden till det, det är att fram till förra våren eller till och med förra våren, då jobbade jag med förmedling och hade alla tillstånd och liknande hos Swedsec och det, men efter det så har jag och Elln Invest gått till att bara egentligen jobba med kapitalanskaffning, det kan vara brygglån eller obligationer och liknande, som ligger utanför tillstånd. Eller erbjuda aktiespridningar och liknande i onoterade bolag, säger Lars Nicholls och fortsätter:

Annons

– Det är ett par frågor som avgör det där och för att hålla sig till regelverket så är det så att Elln Invest har köpt in aktierna och de levereras från huvudägaren Svante Kumlin och sedan så, när vi fått dem till våran depå på SEB, då levererar SEB ut dem till den som har köpt aktier.

Men går det att undvika krav på tillstånd genom att köpa in finansiella instrument som aktier för att sedan sälja ut dem, istället för att saluföra huvudägarens aktier direkt? Svaret på den frågan kan vara nej, enligt Magnus Björkman, biträdande avdelningschef för uppförandetillsyn på Finansinspektionen.

– I generella termer så skulle jag säga nej, inte om det rör sig om en näringsverksamhet. Om man skulle göra det någon enstaka gång är det en sak. Men om man skulle sätta det i system att köpa in aktier för egen räkning och sälja vidare dessa till kunder, då bör det vara tillståndspliktig verksamhet, säger han till Realtid.

Det är alltså tveksamt om det går att undvika krav på tillstånd genom att först köpa in aktier för att sedan sälja dessa vidare.

Men det finns ett undantag som skulle kunna innebära att denna typ av aktieförsäljning inte kräver tillstånd. Och det är om bolaget vars aktier säljs är privat, alltså inte publikt vilket är kravet om ett bolag ska handlas på en börs. Värt att notera är att ett bolag inte behöver vara noterat för att vara publikt.

Vill man sprida aktier i ett privat bolag måste man dock hålla sig inom en maxgräns.

– Man får försöka sprida till fler än 200 personer om dessa ingår i en på förhand bestämd krets av personer som anmält intresse för sådana erbjudanden, dock med den begränsningen att det då högst får vara 200 poster som erbjuds, förklarar Magnus Björkman.

Men i såväl betalartikeln på Börsvärlden som under den digitala presentationen förklarar Lars Nicholls att EEW redan har mer än 200 ägare. Och om det rör sig om försäljning av ett privat bolag får man heller inte annonsera för att försöka sprida aktierna, vilket bevisligen har skett bland annat via Börsvärlden.

Ingenting tyder dock på att EEW skulle vara ett privat bolag med begränsning i möjligheten till ägarspridning – och förbud mot en börsnotering. Bolaget är av typen PLC, public limited company, motsvarigheten till ett publikt svenskt aktiebolag. Svenska banker har också accepterat att förvara aktien, som har en ISIN-kod, på en svensk depå, vilket inte skulle vara möjligt om det inte vore ett överlåtelsebart finansiellt instrument.

– Om det skulle vara ett privat bolag låter det väldigt konstigt om de säger att det ska noteras snart, säger Magnus Björkman på FI.

Han är dock noga med att poängtera att FI inte analyserat det aktuella värdepapperet och därför inte kan uttala sig om det närmare.

– Vi måste ha mer information om instrumentet, titta på bolagsordningen. Det kanske finns överlåtelseförbud? Det här skulle vi i så fall sätta i handen på våra jurister, säger Magnus Björkman.

Realtid har gått igenom en rad aktörer som spridit information om EEW och/eller Cindrigo på den svenska marknaden. Förutom Elln Invest, handlar det om bolagen Repairagus, Eder Förvaltning, Global Crowdproject, Alpha Nordic, Raise Reach by Sprinkle (inklusive Aktiebladet) och Finanspro Sweden.

Inget av dessa bolag har tillstånd från Finansinspektionen. Att aktierna sprids tillståndslöst gör att skyddet för investerarna blir sämre och risken därmed högre.

Malmöföretaget Finanspro, som sålt aktier i Cindrigo, har i likhet med Elln Invest varit noga med att påpeka att de erbjuder aktier som de själva först köpt in. På de teckningsblanketter som skickas ut till investerare från Finanspro och Elln Invest används exakt samma formulering:

”Säljaren garanterar att Säljaren innehar Aktierna med full och oinskränkt äganderätt och att Aktierna inte belastas av panträtt, optionsrätt eller andra förfoganderättsinskränkningar.”

En annan kanal som erbjuder aktier till försäljning är Eder Förvaltning med vd Jimmy Ededahl. Så sent som i oktober i år erbjöd bolaget såväl EEW-aktier som Cindrigo-aktier via bolagets hemsida.

Potentiella investerare fick veta att både EEW och Cindrigo står inför en ”trolig börsnotering oktober/november 2020”, en uppgift som senare ändrades till ”trolig börsnotering innan årsskiftet 2020”. Men efter att Realtid kontaktat Jimmy Ededal med frågor om erbjudandet så raderades informationen om EEW helt från hemsidan.

Eder Förvaltning skriver på hemsidan att man erbjuder ”Unik tillgång till bolag som befinner sig i en tidig fas”. Informationen sprids till den som anmäler intresse:

”Genom anmälan via vårt kontaktformulär får du reda på nyheter, kapitalanskaffningar och får möjlighet att köpa aktier i onoterade bolag.”

Realtid har försökt att kontakta såväl Finanspro som Eder Förvaltning med frågor. Inget av bolagen har återkommit med svar eller kommentarer.

Bara marknadsföring

Samtidigt som bland andra Elln Invest säger sig följa regelverket genom att först köpa in aktier och sedan sälja dem vidare, utnyttjar andra aktörer av allt att döma ett undantag i regelverket som gör att ren marknadsföring inte klassas som tillståndspliktig.

Eftersom rådgivning och orderförmedling av finansiella instrument kräver tillstånd, säger sig dessa bolag uteslutande hålla sig till marknadsföring och förmedling av kontakter mellan köpare och säljare.

En av dessa aktörer är Alpha Nordic som trots att de kallar sig ett corporate finance-bolag bara ”har ett större investerarnätverk där medlemmarna löpande får ta del av investeringsmöjligheter i olika bolag.”

”En post aktier i Eco Energy World (EEW) har presenterats för detta nätverk. Säljaren av denna aktiepost har presenterat EEW och nätverket har i samband med detta givits möjlighet att förvärva existerande aktier (från tredje part)”, har Martin Frödin, Head of equity sales, tidigare förklarat i ett mejl till Realtid.

På hemsidan skriver Alpha Nordic att bolaget endast utgör ”en förmedlingslänk” mellan investerare och bolag som önskar marknadsföra erbjudanden. När vi ställer frågor om hur de ser på tillståndsfrågan svarar Martin Frödin:

”Vi är enbart en plattform för bolag och intressenter med syfte att underlätta träffar mellan dessa. Vi bedriver inte någon tillståndspliktig verksamhet.”

Fotnot: Svante Kumlin och EEW har via sina advokater förklarat att artikeln i Börsvärlden är falsk och att informationen i den delvis är fel. Enligt advokaterna har Svante Kumlin varken deltagit i någon intervju eller haft någon kännedom om artikeln. Det finns enligt bolaget inte heller något avtal om att sprida EEW-aktien till svenska investerare som godkänts av bolaget.

Artikeln på Börsvärlden raderades när Realtid började granska försäljningen av EEW-aktier.

PER AGERMAN
ANNELIE ÖSTLUND

 

Vet du mer? Kontakta Realtids reportrar på:
per.agerman@realtidmedia.se
annelie.ostlund@realtidmedia.se

Annons