Bank

Så gick det för de sex storbankerna

Wall Streets sex största banker levererade en blandad uppsättning resultat för första kvartalet förra veckan. Banker med privatkunder triumferade generellt över sina mer kapitalmarknadsfokuserade rivaler och rådgivare. Sämst gick det för Goldman Sachs.

Publicerad 2019-04-23

Marknadens reaktion var hårdast mot Goldman Sachs, framgår av en genomgång som Financial Times har gjort. Aktien stängde nästan 4 procent ned på rapportdagen, den 15 april.

Analytiker tillskrev Goldman Sachs beslut från i höstas – att skjuta upp en mycket efterfrågad strategisk uppdatering fram till början av nästa år – som förklaring till marknadsreaktionen. 

Goldmans marknadsvärde förblir marginellt under det bokförda värdet av sina tillgångar, medan Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Wells Fargo och Bank of America alla värderas till betydligt mycket mer.

JP Morgans resultat inspirerade också till en entydig marknadsreaktion. Banken rapporterade det högsta nettoresultatet i amerikansk bankhistoria och gav en optimistisk utsikt över den amerikanska ekonomin. Aktien ökade hela 5,3 procent på rapportdagen, den 12 april, och stängde på plus 4,7 procent.

Samma goda vindar för privatkundmarknaden som bidrog till att JP Morgans ökning, gjorde också att det gick bra för en rad andra banker. Wells Fargo ökade vinsten med 14 procent på årsbasis, Bank of America ökade nettoresultatet nästan 6 procent jämfört med föregående år och Citigroup ökade nettoinkomsten 2 procent. 

På Morgan Stanley, nu den enda av de stora sex utan någon utlåning till privatkunder, var förväntningarna låga. Bankens förmögenhetsförvaltningsavdelning höll sig dock bättre än rivaliserande Bank of America, och dess obligationshandelsenhet var en av de bästa på gatan och behöll aktiekursen på positivt territorium nästan hela rapportdagen (den 16 april), trots en minskning med 8 procent i årets resultat för första kvartalet.

 

Platsannonser