Annons

Annons

Röda siffror från Ratos

Ratos sänker utdelningen rejält jämfört med fjolåret. ”Utdelningsförslaget ska ses mot bakgrund av att Ratos ska kunna stå starkt för framtiden samt Ratos finansiella utveckling under 2018”, säger Ratos styrelseordförande Per-Olof Söderberg. 

Styrelsen i Ratos AB har vid ett styrelsemöte under torsdagskvällenföreslagit en utdelning på 0,50 kronor för räkenskapsåret 2018, vilket kan jämföras med 2 kronor året innan. På grund av styrelsens förslag om en lägre utdelning tidigarelade Ratos också offentliggörandet av sin rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 som publiceras sent under torsdagskvällen. Ratos skulle enligt ursprunglig plan ha presenterat sin bokslutskommuniké den 15 februari. 

– Utdelningsförslaget ska ses mot bakgrund av att Ratos ska kunna stå starkt för framtiden samt Ratos finansiella utveckling under 2018. Det ger oss större utrymme att utnyttja de möjligheter som kan uppstå, säger Ratos styrelseordförande Per-Olof Söderberg i ett pressmeddelande. 

Ratos redovisar en förlust för fjärde kvartalet samt för helåret 2018.

Annons

Annons

Resultat före skatt under fjärde kvartalet uppgick till -747 miljoner kronor, jämfört med -597 miljoner kronor samma kvartalet året innan. Resultat före skatt för helåret uppgick till -69 miljoner kronor jämfört med 658 miljoner kronor året innan.

Det försämrade resultatet under fjärde kvartalet "beror i huvudsak på Diab, HENT, Plantasjen samt Speed Group. Diab redovisade ett negativt redovisat resultat på grund av omstruktureringskostnader om totalt -78 MSEK"

Resultat per aktie före och efter utspädning för helpret uppgick till -1,40 kronor jämfört med 0,72 kronor året innan.

Likvida medel i bolaget uppgår till 1 734 miljoner kronor vilket är lägre än under året innan då likvida medel uppgick till 2 226 miljoner kronor.

Ratos skriver att nedskrivningar och omstruktureringskostnader präglade det fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet gjorde Ratos en nedskrivning av koncernmässigt värde i Plantasjen som uppgår till 600 miljoner kronor.

Efter kvartalets slut förvärvade Ratos resterande aktier i dotterbolaget TFS till ett aktievärde om 11 miljoner euro. 

Under fjärde kvartalet ökade bolagsportföljens utveckling med 11 procent till 5 330 miljoner kronor. 

"Under året har vi sett över vår centrala organisation i Ratos AB och rekryterat in viktig operativ kompetens samt effektiviserat vårt arbetssätt. Detta har bidragit till att våra operativa förvaltningskostnader har sänkts för 2018 till 117 MSEK (153)”, framgår det av Jonas Wikströms vd-ord.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons