Robert Boije, chefsekonom SBAB. Foto: SBAB
Robert Boije, chefsekonom SBAB. Foto: SBAB
Penningpolitik

Robert Boije: "Dagens besked från Riksbanken var väntat"

Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent.

Uppdaterad 2021-04-27
Publicerad 2021-04-27

Riksbankens bedömning är att konjunkturutsikterna ser lite ljusare ut nu än i februari men noterar att pandemin inte över och inflationstrycket är fortsatt lågt. För att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet på 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Dagens besked från Riksbanken var väntat. Sett till vad de kommunicerade efter det förra penningpolitiska mötet har inget av ekonomisk vikt hänt som föranlett en väsentligt annorlunda bedömning denna gång. Visserligen har vi fått ett tredje pandemivåg sedan dess, men den har påverkat svensk ekonomi som helhet måttligt och i synnerhet jämfört med den första vågen. Riksbanken ligger fast med bedömningen att reporäntan inte höjs före halvårsskiftet 2024. I vår senaste prognos tror vi istället på en höjning till 0,25 procent redan vid halvårsskiftet 2023 till följd av ökad inflation trots stigande långräntor. Räntemarknaderna tror också på en tidigare höjning än Riksbanken sett till hur avkastningskurvan ser ut, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB till Realtid.

Fram mot sommaren väntas BNP-tillväxten växla upp i både omvärlden och  Sverige. Skillnaderna mellan olika sektorer och grupper på arbetsmarknaden väntas dock vara fortsatt stora. Riksbanken bedömer att den samlade ekonomiska aktiviteten i Sverige närmar sig mer normala nivåer mot slutet av året. Arbetsmarknaden stärks och när resursutnyttjandet ökar finns också förutsättningar för att inflationen stiger. Riksbanken tror dock att dröjer dock innan inflationen mer varaktigt är nära målet på 2 procent. 

Återhämtningen i den svenska ekonomin är på god väg men Riksbanken bedömer att det krävs en fortsatt expansiv penningpolitik de kommande åren för att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet. Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats.

Direktionen bedömer att ramen för tillgångsköpen kommer att utnyttjas fullt ut fram till slutet av 2021 och att innehavet upprätthålls under åtminstone 2022. Direktionen har nu beslutat hur köpen ska fördela sig mellan olika tillgångar under tredje kvartalet 2021 och att reporäntan lämnas oförändrad på noll procent. Reporäntan väntas vara kvar på den nivån under prognosperioden.

 

Platsannonser

Logga in