Riksbanken reporäntan
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Finanspolitik

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad – Obligationsköp om 68,5 miljarder fjärde kvartalet

Riksbanken fortsätter med expansiv penningpolitik för att hålla inflationen varaktigt nära målet om 2 procent.

Uppdaterad 2021-07-01
Publicerad 2021-07-01

“Smittspridningen av coronaviruset har minskat och det ekonomiska läget ser ljusare ut. Men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortfarande måttligt,” skriver Sveriges Riksbank i ett pressmeddelande där man aviserar beslutet om att lämna reporäntan oförändrad på noll procent samt fortsätta under årets fjärde kvartal att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor. Beslutet om reporäntan tillämpas från den 7 juli.

“Pandemins grepp om världsekonomin har lättat och återhämtningen är på god väg. Allt fler är vaccinerade mot covid-19, smittspridningen har minskat och restriktioner har börjat avvecklas. Men pandemin är inte över och nya varianter av viruset skapar osäkerhet och risk för bakslag. Återhämtningen går också i olika takt i olika delar av världen. Priserna på råvaror, andra insatsvaror och transporter har stigit kraftigt. Men det bedöms få en måttlig och övergående effekt på konsumentpriserna,” skriver Riksbanken.

Riksbanken fortsätter att köpa värdepapper och har beslutat att, under fjärde kvartalet, köpa obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 68,5 miljarder kronor. Detta innebär ne nedtrappning men även att ramen för tillgångsköpen på 700 miljarder kronor kommer att utnyttjas fullt ut fram till slutet av 2021. 

“Innehavet väntas upprätthållas åtminstone under 2022,” skriver Riksbanken.

Platsannonser

Logga in