Finans

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent, meddelar Riksbanken under onsdagsmorgonen och lämnar även prognos om att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år. 

Uppdaterad 2019-07-03
Publicerad 2019-07-03

Riksbanken lämnar under onsdagsmorgonen reporäntan oförändrad på - 0,25 procent.

Riksbanken hänvisar till att ”konjunkturen i Sverige är fortsatt stark och inflationen är vid målet på 2 procent” och att osäkerheten i omvärlden har ökat men att ny information sedan det penningpolitiska beslutet i april inte har föranlett några större revideringar av prognoserna. 

”Med fortsatt stöd från penningpolitiken bedöms förutsättningarna vara goda för att inflationen ska vara nära målet även framöver”. 

Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år, skriver Riksbanken. 

Riksbanken skriver även att ”i enlighet med beslutet från april köper Riksbanken statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020”.

Riksbanken skriver även att ”Riskerna kring omvärldsutvecklingen kan dock ha bäring på konjunktur- och inflationsutsikterna även för Sverige. Nedgången i omvärldens obligationsräntor kan tyda på att det globala ränteläget framöver kommer att vara lågt under en ännu längre tid. Detta understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken”.

Riksbanken pekar även på att det är viktigt med åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning då svenska hushållen är högt skuldsatta och därmed känsliga för ändrade ekonomiska förutsättningar som stigande räntor eller högre arbetslöshet. det behövs åtgärder inom bostads- och skattepolitiken och en ändamålsenlig utformning av makrotillsynen, menar Riksbanken.

Platsannonser