Bank

Resurs Holdings nettovinst rekordhög

 

UPPDATERAD Resurs Holding, med dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, ökade rörelsevinsten med 8 procent till 405 miljoner kronor under det andra kvartalet. Låneboken ökade med 14 procent medan marginalen tyngdes av den norska konsumentlånemarknaden där bolaget genomfört prishöjningar i juni, uppger finanschefen Peter Rosén. 

Uppdaterad 2019-07-23
Publicerad 2019-07-23

– Årets andra kvartal utmärktes av god tillväxt i båda våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader, kommenterar vd Kenneth Nilsson i delårsrapporten.

Resultatet efter skatt ökade till 313 miljoner kronor under det andra kvartalet från 289 miljoner ett år tidigare, vilket är Resurs Holdings högsta kvartalsresultat någonsin. 

– Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baserats på ansvarsfull kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll, säger Nilsson.  

Finanschefen Peter Rosén säger att Resurs Holding fortsätter växa sin utlåning i stort sett i samma takt som bolaget gjort under lång tid, en tillväxt på cirka 14 procent valutarensat.

– Det som gör att vi levererar det här resultatet är att vi har en viss marginalpress på konsumentlån framför allt i Norge och vi kompenserar en stor del av det med relativt sett lägre kostnader och vi har stabila kreditförluster, säger han till Realtid. 

– Även om vi ser marginalpress i Norge kan vi kompensera en stor del av det genom att sänka våra kostnader. 

Resurs har sänkt kostnaderna bland annat genom lägre kostnad för marknadsföring i Norge och genom att minska antalet anställda, som enligt Rosén minskat med 42 personer till 777 jämfört med ett tidigare. 

– Vad ser du för utsikter för er i Norge?

– Det är relaterat till nya lagar som gör att konkurrensbilden ändras i Norge, vi får se hur konkurrenterna agerar framöver. Vi ser fortsatt positivt på Norge som marknad men de nya lagarna kommer göra att tillväxten i Norge och även marginalen framöver kommer vara lägre. Det är bland annat därför vi ser över våra kostnader, säger Rosén.

Ny norsk lagstiftning som trädde i kraft i maj syftar till att begränsa möjligheterna till nya lån till konsumenter, med bland annat tak för storlek och pris. 

Kommer marginalen att nå upp till era finansiella mål och i så fall när?

– Det är svårt att säga exakt när men vi jobbar för att få upp marginalen. Vi har genomfört en prisökning i juni i Norge, vi förväntar oss se en positiv påverkan med början i kvartal tre och framåt. 

Bolaget levererade på eller över samtliga finansiella mål med undantag av den riskjusterade NBI-marginalen som fortsatte att framförallt påverkas negativt av förutsättningarna på den norska konsumentlånemarknaden. 

För det andra kvartalet uppgick den riskjusterade NBI-marginalen till 9,6 procent, jämfört med 10,7 procent ett år tidigare, vilket däremot var i nivå med första kvartalet 2019. NBI-marginalen är rörelseintäkter för bankverksamheten med avdrag för kreditförluster, i förhållande till utlåningen till allmänheten. Målsättningen är att marginalen ska vara i linje med de senaste årens nivå, vilket innebär cirka 10-12 procent. 

Resurs Holding, som erbjuder betallösningar och privatlån inom detaljhandeln i Norden samt nischade försäkringsprodukter, överträffade däremot sitt finansiella mål att nå en lånebokstillväxt på över 10 procent per år. Låneboken uppgick till 30,3 miljarder kronor per den sista juni. 

Resurs Holding börsnoterades våren 2016 och har familjen Bengtsson som största ägare med nära 30 procent av aktiekapitalet sedan Nordic Capital efter noteringen successivt sålt hela sitt tidigare innehav. 

Platsannonser