Bank

Resurs Bank uppdaterar finansiella mål

Efter fusionen mellan Resurs bank och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS uppdaterar Resurs Holding de finansiella målen.

Publicerad 2018-11-30

Resurs Banks moderbolag, Resurs Holding, har idag beslutat om vissa uppdaterade finansiella mål mot bakgrund av att fusionen mellan Resurs Bank och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS nu har registrerats. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Bolagsverket har idag, den 30 november 2018, registrerat fusionen. Fusionen är därmed genomförd och har fått rättslig verkan, framgår det.

"Genomförandet av fusionen innebär att Resurs Banks regulatoriska kapitalkrav sänks med cirka 1 procentenhet på grund av lägre buffertkrav och pelare-II krav”.

De finansiella målen justeras enligt följande: Total kapitalrelation sänks från över 15 procent till över 14 procent, och kärnprimärkapitalarelation sänks från över 12,5 procent till över 11,5 procent.

En följdändring blir att även den givna kärnprimärkapitalrelationen i definitionen av avkastning på eget kapital, RoTE, justerat för engångskostnader, justeras från givet 12,5 procent till givet 11,5 procent kärnprimärkapitalrelation.

Platsannonser