Bank

Resurs Bank under förväntan

Resurs Banks siffror för första kvartalet visar ökade kreditförluster och en krympande lånebok.

Uppdaterad 2020-04-28
Publicerad 2020-04-28

Resurs Bank presenterade under tisdagen kvartalsrapporten för Q1. Rörelseresultatet landade på 269 miljoner kronor, i jämförelse med Infronts analytikerprognos om 299 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 897 miljoner kronor, jämfört med analytikernas estimat om 904 miljoner kronor.

"Volatiliteten på finansiella marknader ledde till orealiserade negativa värdeförändringar i framförallt Solids placeringsportfölj på balansdagen. Detta påverkade posten nettoresultat av finansiella transaktioner med -51 miljoner kronor. Viss återhämtning har skett under början på andra kvartalet med stigande börser", skriver Resurs i rapporten.

Resurs Banks lånebok sjönk även under kvartalet till 31,1 miljarder kronor, jämfört med 31,3 miljarder kronor vid utgången av det fjärde kvartalet.

Kreditförlusterna uppgick till 263 miljoner kronor, jämfört med 155 miljoner samma period förra året. Omkring 30 procent av kreditförlusterna utgörs av den extra kreditreservering som Resurs Bank kommunicerade i förra veckan, med anledning av coronaviruset.

"Resurs ser i nuläget inga tecken på försämrad betalningsförmåga hos sina kunder, men på grund av försämrade makroekonomiska prognoser och det framtida osäkra läget med bland annat förväntad ökning av antalet arbetslösa på de marknader Resurs verkar har banken idag beslutat om en extra kreditförlustreservering om 75 miljoner kronor", skrev Resurs då.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7 procent och är över bolagets finansiella mål om att hålla relationen över 12,5 procent.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in