Bank

Resurs Bank emitterar obligationer om 350 miljoner kronor

Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 5 miljarder kronor.

Publicerad 2017-11-30

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB, har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om tre år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. 

Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 5 miljarder kronor och kommer att löpa på tre år med en rörlig ränta om tre månaders Stibor + 1.45 procent.

Emissionsdatum blir 7 december 2017. 

Nordea Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Platsannonser