FinansNyhet

Resultatlyft för Platzer Fastigheter

Publicerad

Fastighetsbolaget redovisar även ökade hyresintäkter i sin delårsrapport.

Realtid.se

Hyresintäkterna steg till 497 miljoner (316) och periodens resultat uppgick till 432 miljoner (84) och fastighetsvärdet ökade till 13.972 miljoner (13.615). Förvaltningsresultatet förbättrades med 71 procent till 249 miljoner kronor. 

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie landade på till 48,78 kr (45,72), medan resultat per aktie blev till 3,60 kr (0,85). 

En större händelse under första halvåret 2017 var att bolaget köpte Piren2 på Lindholmen. Man blev även hälftenägare i Merkurhuset på Skeppsbron, samt slöt ett avtal med NCC gällande ett gemensamt projekt i Gårda i Göteborg. 

Annons

– De fastighetsaffärer, utvecklingsprojekt och uthyrningar som gjordes under 2016 innebär fortsatt stark tillväxt i rörelseresultatet. Jämfört med samma period föregående år har driftsöverskottet ökat med 57 % till 367 mkr och förvaltnings-resultatet med 71 % till 249 mkr. Substansvärdet har ökat med nästan 7 %, vilket är en högre takt än vårt mål avseende EPRA NAV om en årstakt på 10 %. Det visar att vi skapar värde i alla delar av verksamheten – daglig förvaltning, transaktioner och utvecklingsprojekt, P-G Persson, vd på Platzer, i en kommentar.

Annons