Börs

Resultat för andra kvartalet 2020

”Rörelsemarginalen för koncernen blev bättre än vad vi förväntat oss, där Motion utmärkt sig särskilt väl”, säger ABB:s koncernchef Björn Rosengren om andra kvartalets resultat.

 

Publicerad 2020-07-22
  • Order 6,1 miljarder dollar, minus 18 procent; på jämförbar basis minus 14 procent
  • Intäkter 6,2 miljarder dollar, minus 14 procent; på jämförbar basis minus 10 procent
  • Rörelseintäkter 571 miljoner dollar; marginal 9,3 procent
  • Operativt EBITA1 651 miljoner dollar; marginal1 10,6 procent
  • Nettovinst 319 miljoner dollar, +398 procent
  • Grundläggande resultat per aktie 0,15 dollar, +398 procent; operativ vinst per aktie1 0,22 dollar, minus 35 procent
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 680 miljoner dollar, motståndskraftigt kassaflöde förväntas för helåret
  • Avyttringen av Power Grids slutfördes den 1 juli
  • Nettolikviden kommer att återföras till aktieägarna som planerat

– Som förväntat har andra kvartalet påverkats starkt av covid-19. Samtidigt har vi varit mycket fokuserade på kostnadsminimering, vilket har gett viss motståndskraft. Rörelsemarginalen för koncernen blev bättre än vad vi förväntat oss, där Motion utmärkt sig särskilt väl, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB i en skriftlig kommentar.

– Mycket osäkerhet återstår och vi ser fortsatt att vi har några utmanande kvartal framför oss. Samtidigt har vi en tydlig väg framåt. Vi kommer fortsätta att rulla ut vår nya operationella modell, se över vår portfölj och inleda vårt aktieåterköpsprogram.”

Platsannonser