Rekordstor minskning av mängden sålda livsmedel

Taggar i artikeln

SCB
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Räknat i pengar ökade försäljningen av livsmedel i fjol mer än något tidigare år på 2000-talet. Men räknat i volym minskade försäljningen mer än något annat år, visar ny statistik från SCB.

Realtid.se

Dagligvaruhandelns försäljning av livsmedel mäts i löpande priser, vilket är detsamma som hur många kronor den inbringat. Räknat på det viset har försäljningen ökat varje år sedan åtminstone år 2000, vilket är så långt tillbaka som SCB:s statistik på området sträcker sig.

– Räknat i löpande priser ökade försäljningen av livsmedel exklusive drycker med 7,7 procent under 2022 jämfört med 2021. Inget annat år har ökningen varit över 7 procent, säger Louise Eklund, statistiker på SCB, i en skriftlig kommentar.

Ser man till mängden varor som faktiskt sålts i butikerna, vilket mäts i fasta priser, blir bilden däremot en helt annan.

Annons

– Volymen sålda livsmedel exklusive drycker minskade med 2,9 procent förra året. Det har tidigare hänt vid två tillfällen under 2000-talet att volymen minskat jämfört med föregående år, men minskningen har aldrig varit så här stor, säger Louise Eklund.

– Det ska sägas att vi bytte metod för hur vi tar fram den här statistiken 2016. Men varken med den gamla eller nya metoden har vi sett en större minskning mellan två år.

Förklaringen till att de två trenderna pekar åt olika håll stavas prisökningar. Priserna för livsmedel exklusive drycker ökade enligt Konsumentprisindex (KPI) med 10,9 procent under 2022, vilket är betydligt högre än för 2021 då priserna ökade med 0,2 procent. Den genomsnittliga prisökningen mellan 2016 och 2021 var 2,0 procent.

Annons

Annons