Konjunktur

Rekordsnabb inbromsning i industrin

PMI-total föll i mars med 9,5 indexenheter till 43,2 från nedreviderade 52,7 i februari.

Publicerad 2020-04-01

– Detta är den största månatliga nedgången i inköpschefsindexets dryga 25-åriga historia och är ett tydligt tecken på att coronavirusets effekter på svensk tillverkningsindustri har slagit igenom på allvar, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en skriftlig kommentar.

Orderingång svarade för det största fallet i mars av PMI:s fem delindex följt av produktionen. Sammantaget drog dessa två delindex ned PMI-total med 9,3 indexenheter. Även indexet för sysselsättningen bidrog negativt till totalindexet. Leverantörernas leveranstider steg däremot till den högsta nivån sedan 2018 och bidrog positivt till PMI-total, vilket stärker bilden av att tillverkningsindustrin även brottas med utbudsproblem.

– Tillverkningsindustrins produktionsplaner har på kort tid rubbats i grunden av coronakrisen, säger Jörgen Kennemar.

I mars föll indexet för produktionsplaner till 33,8 från 60,1 i februari, vilket är den lägsta indexnivån sedan årsskiftet 2008/2009.

Pristrycket från producentledet är fortsatt dämpat och i mars sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 41,4 från 44,8 i februari. Det är sjunde månaden i rad som indexet är under 50-nivån och sedan mars förra året har indexet fallit med 9,9 indexenheter.

Fotnot: Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för mars gjordes mellan
den 12–27 mars.

Platsannonser