FinansNyhet

Rekordökning av stora M&A:s

Illustration: Pixabay
Publicerad

Antalet stora fusions- och förvärvstransaktioner rekordökade under tredje kvartalet, trots fortsatt global minskning av transaktioner sett till såväl antal som värde.

Marlène Sellebråten

Totalt uppgick värdet av fusions- och förvärvstransaktioner globalt under tredje kvartalet till 891,4 miljarder dollar, motsvarande en ökning med 139,5 procent jämfört med andra kvartalet i år. Antalet stora fusions- och förvärvstransaktioner ökade med 256 procent globalt under det tredje kvartalet 2020 till sammanlagt 32 transaktioner och ett värde om totalt 451,3 miljarder dollar. En sådan transaktionsvolym inom fusion och förvärv har inte mätts sedan det fjärde kvartalet 2015. Det framgår av Mergermarkets rapport ”Global M&A roundup for Q1 – Q3 of 2020”. Med stora transaktioner menas fusioner och förvärrv med ett värde på över 5 miljarder dollar.

Stora affärer till trots fortsatt det totala antalet fusions- och förvärvstransaktioner att minska under tredje kvartalet, till sammanlagt 3 494 transaktioner. Det motsvarar en minskning med 31,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år, då antalet transaktioner uppgick till 5 106. Hittills i år uppgår totala transkationsvärdet till 1,86 biljoner dollar jämfört med 2,58 biljoner dollar under samma period 2019, motsvarande en minskning med 27,9 procent. 

Sett till geografin ökade antalet transaktioner i Europa till 1 244 till ett värde om 164,6 miljarder dollar, motsvarande en ökning med 54,8 procent jämfört med föregående kvartal. Under årets första nio månader uppgick transaktionsvärdet till 467,2 miljarder dollar, en minskning med 20,7 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet transaktioner i USA under tredje kvartalet uppgick till 1 036, till ett värde om 402 miljarder dollar. Det mostavara en ökning med över 400 procent jämfört med föregående kvartal. Hittills i år har 3 412 transaktioner till ett totalt värde om 696 miljarder dollar registrerats i USA, jämfört med 4 765 transaktioner till ett värde om 1,285 biljoner dollar under samma period föregående år.

Annons

Teknik, media och telekom var den mest aktiva sektorn avseende fusioner och förvärv med sammalagt 760 transaktioner till ett värde om 301,2 miljarder dollar under tredje kvartalet. 

fusions- och förvärvstransaktionerKälla: Mergermarket

fusions- och förvärvstransaktionerGrafik: Global Quarterly Breakdown Trend 2006 – 3Q20.
Källa: Mergermarket

Annons
Annons